VS-Sector: VS-Mining&Oil

267.21

-8.73 (-3.16%)
05/24/2024

Volume 34,590,006

Val. 1,083,265,324,900

Foreign Buy 661,100

Foreign Sell 1,878,752

Loading
NoStockExchangeIndustry (Level 3)Outstanding SharesPrice
1 day
Price
5 days
1AMCHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying2,850,00017,300 0(0%)18,000
2BKCHNXMetal Ore Mining11,737,7286,700 0(0%)6,500
3BMCHOSEMetal Ore Mining12,392,63016,400 -400(-2.38%)17,300
4C32HOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying15,030,14517,450 +250(+1.45%)17,200
5CLMHNXCoal Mining11,000,00077,300 0(0%)77,400
6DHAHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying14,726,07344,000 -800(-1.79%)45,050
7DHMHOSEMetal Ore Mining31,396,1809,700 -50(-0.51%)9,880
8HGMHNXMetal Ore Mining11,920,72055,500 +500(+0.91%)55,000
9HLCHNXCoal Mining25,415,19913,300 +300(+2.31%)13,300
10HMRHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying5,612,44426,100 -2,900(-10%)29,900
11KSBHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying114,443,70321,850 -550(-2.46%)22,850
12KSQHNXMetal Ore Mining30,000,0004,300 0(0%)3,800
13KSVHNXMetal Ore Mining200,000,00033,400 -400(-1.18%)35,900
14MDCHNXCoal Mining21,418,34611,600 +100(+0.87%)11,600
15MDGHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying10,324,78112,000 0(0%)12,000
16MVBHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying105,000,00021,100 0(0%)21,500
17NBCHNXCoal Mining36,999,12413,000 +300(+2.36%)13,000
18NNCHOSENonmetallic Mineral Mining and Quarrying21,920,00017,150 -100(-0.58%)17,400
19PVBHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations21,599,99829,900 -1,200(-3.86%)29,500
20PVCHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations81,194,46315,900 -900(-5.36%)15,700
21PVDHOSEDrilling Oil and Gas Wells555,880,00631,700 -1,300(-3.94%)32,350
22PVSHNXSupport Activities for Oil and Gas Operations477,966,29043,900 -1,900(-4.15%)44,700
23SPIHNXNonmetallic Mineral Mining and Quarrying16,815,0002,600 0(0%)2,700
24TC6HNXCoal Mining32,496,10510,300 -200(-1.90%)10,400
25TDNHNXCoal Mining29,439,09710,500 -200(-1.87%)11,100
26THTHNXCoal Mining24,569,05213,500 -100(-0.74%)13,500
27TMBHNXCoal Mining15,000,00068,800 -1,000(-1.43%)72,700
28TNTHOSEMetal Ore Mining51,000,0005,200 -130(-2.44%)5,270
29TVDHNXCoal Mining44,962,86414,000 -200(-1.41%)13,900
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.