VN30 Index Futures

VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
04/04/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 06-10/04/2020: Dừng Long khi VN30-Index tiến đến vùng 670-685 điểm
04/04/2020Bí quyết giúp bạn kiếm tiền ngay cả khi thị trường đi xuống
04/02/2020Chứng khoán phái sinh 03/04/2020: Tốt xấu đan xen
04/02/2020Thị trường càng xuống càng lãi khủng 
04/01/2020‘Giao dịch phái sinh là hợp lý nhưng không nên tách rời khỏi thị trường cơ sở’
04/03/2020 18:18EIB: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
04/03/2020 18:10Sacombank tiếp tục đóng góp 500 triệu đồng phòng chống Covid-19 và ngập mặn
04/03/2020 17:39GAS: Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán khí năm 2020
04/03/2020 17:31HDB: Thông báo bổ nhiệm Phó chủ tịch HĐQT
04/03/2020 17:26HDB: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm TGĐ
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD