VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction2,213173
Continuous order matching122,4169,648
Closing auction4,499359
Put-Through
Market transactions129,12810,18027,919
Value: Billion Dong Trading date: 07/06/2020
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
07/06/2020Chứng khoán phái sinh 07/07/2020: VN30-Index phá vỡ mẫu hình nến Falling Wedge
07/06/2020Chứng khoán phái sinh lập kỷ lục thanh khoản trong tháng 6
07/04/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 06-10/07/2020: Thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro
07/02/2020Chứng khoán phái sinh 03/07/2020: Tâm lý thận trọng vẫn đang hiện hữu
07/01/2020Chứng khoán phái sinh 02/07/2020: Tốt xấu đan xen
07/06/2020 21:00IR AWARDS 2020: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW)
07/06/2020 20:57CTD: Chủ tịch Nguyễn Bá Dương đăng ký mua 1 triệu cp
07/06/2020 17:41EIB: Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
07/06/2020 17:40EIB: Quyết định của NHNN về việc chấp thuận thay đổi địa điểm hoạt động Phòng Giao dịch Buôn Hồ trực thuộc Chi nhánh Buôn Ma Thuột
07/06/2020 17:34PLX: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD