VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction48844
Continuous order matching86,4327,863
Closing auction
Put-Through
Market transactions86,9207,90831,882
Value: Billion Dong Trading date: 05/22/2019
VN30F1M | VN30F2M
05/21/2019Chứng khoán phái sinh 22/05: Sự lạc quan vẫn còn
05/20/2019Chứng khoán phái sinh 21/05: Nhà đầu tư đang khá lạc quan
05/20/2019Chiến lược miễn phí giao dịch phái sinh sẽ lắng xuống khi thị trường đủ lớn?
05/19/2019Chứng khoán phái sinh 20-24/05/2019: Cơ hội đầu tư không còn nhiều
05/17/2019Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ dự kiến giao dịch từ ngày 04/07
05/22/2019 14:45PNJ dự kiến phát hành 55.67 triệu cổ phiếu thưởng
05/22/2019 13:00“Con tàu đắm” NOS: Nơi “chôn” hàng ngàn tỷ đồng của các ngân hàng
05/22/2019 10:37VCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt chấp thuận giao dịch giữa VCB và người có liên quan của Thành viên HĐQT độc lập
05/22/2019 10:10VHM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27
05/22/2019 10:04PNJ: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD