VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction1,862279
Continuous order matching179,13826,732
Closing auction5,805874
Put-Through1,100164
Market transactions187,90528,04827,714
Value: Billion Dong Trading date: 06/25/2021
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
06/25/2021HĐTL trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm được giao dịch từ ngày 28/06
06/24/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 25/06/2021: VN30-Index tiếp tục tạo mẫu hình Doji
06/23/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 24/06/2021: Chờ đợi tín hiệu
06/22/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2021: Basis hợp đồng F2107 liên tục đảo chiều
06/21/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2021: VN30-Index tiếp tục giằng co
06/25/2021 14:00Ngân hàng nào cho vay mua nhà với lãi suất ưu đãi nhất?
06/25/2021 13:42NVL: Đính chính thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
06/25/2021 13:38SBT: Kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ
06/25/2021 13:31VCB: HĐQT thông qua nội dung giao dịch giữa VCB và Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
06/25/2021 13:30VCB: Quy chế công bố thông tin
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.