VN30 Index Futures

VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
01/20/2020Chứng khoán phái sinh 21/01/2020: Tâm lý thận trọng bắt đầu xuất hiện
01/20/2020Đảo danh mục VN30 kỳ tháng 1/2020: Hai cổ phiếu họ dầu khí được thêm vào
01/18/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 20-22/01/2020: Cẩn thận với nhịp rung lắc khi VN30-Index tiến đến vùng 900-905 điểm
01/16/2020Chứng khoán phái sinh 17/01/2020: Tiếp tục giữ vị thế Long?
01/15/2020Chứng khoán phái sinh 16/01/2020: Quan sát thị trường trong ngày hợp đồng F2001 đáo hạn
01/21/2020 09:34Lãi sau thuế công ty mẹ SSI giảm hơn 40% trong năm 2019
01/21/2020 09:05SSI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho SSI
01/21/2020 09:00VPBank vượt kế hoạch lợi nhuận 2019, đạt mức kỷ lục 10,334 tỷ đồng
01/21/2020 08:42Khi các 'đại gia' bắt tay nhau
01/20/2020 17:57VJC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP TM Dầu khí - Petechim
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD