VN30 Index Futures

VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
09/29/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 30/09/2022: Hồi phục thất bại
09/28/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 29/09/2022: Phe short thắng lớn
09/27/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 28/09/2022: Tiếp tục chìm sâu
09/26/2022Chứng khoán phái sinh Ngày 27/09/2022: Rủi ro điều chỉnh vẫn ở mức cao
09/24/2022Chứng khoán phái sinh Tuần 26-30/09/2022: Chưa thể ngăn cản đà giảm
09/29/2022 17:40TCB: Thông báo công văn của VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán TCB
09/29/2022 17:39VIB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Đỗ Xuân Thụ, Đỗ Thu Giang
09/29/2022 17:38VHM: Thông báo về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại các công ty con
09/29/2022 17:25GVR: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC riêng kiểm toán năm 2021
09/29/2022 17:16VIB: VIB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thông qua Điều lệ và phê duyệt đơn vị kiểm toán
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceSimplified arithmetic value of the index in the last 30 minutes of the last trading day (including 15 minutes of continuous order matching and 15 minutes of post-trading periodic order matching), having ruled out three highest index values and three lowest ones of the continuous order matching.
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.