VN30 Index Futures

VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
03/28/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 30-03/04/2020: Phe Short lên ngôi
03/27/2020Quý 1/2020, ngân hàng và chứng khoán gặp khó, kinh doanh bảo hiểm tích cực
03/26/2020Chứng khoán phái sinh 27/03/2020: Basis đạt giá trị âm lớn
03/25/2020Chứng khoán phái sinh 26/03/2020: Giữ Long cho đến khi VN30-Index tiến đến vùng 670-680 điểm
03/24/2020Chứng khoán phái sinh 25/03/2020: Khối lượng và giá trị giao dịch tăng mạnh
03/28/2020 16:33PNJ tạm đóng một số cửa hàng tại 3 thành phố lớn
03/28/2020 11:19Novaland tiếp tục nhận thêm vốn ngoại
03/28/2020 11:02Discovery Channel: Sự sửng sốt mang tên VinFast
03/27/2020 18:08REE: Quyết định của HĐQT về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐTN 2020
03/27/2020 18:05TCB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt giao dịch tín dụng với người có liên quan
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD