VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction
Continuous order matching
Closing auction
Put-Through
Market transactions23,268
Value: Billion Dong Trading date: 11/12/2019
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
11/11/2019Chứng khoán phái sinh 12/11/2019: Có thể cân nhắc vị thế Short trong ngắn hạn
11/11/2019Chứng khoán phái sinh nhìn từ Đài Loan và những đóng góp cho Việt Nam
11/09/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 11-15/11/2019: Các nhịp rung lắc sẽ còn tiếp tục xuất hiện
11/07/2019Chứng khoán phái sinh 08/11/2019: Đứng ngoài quan sát
11/07/2019Tháng 10, khối lượng giao dịch bình quân phái sinh tăng gần 14%
11/11/2019 17:47MBB: Kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ (04/11/2019)
11/11/2019 17:45MBB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội
11/11/2019 17:24BID: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Keb Hana Bank, CO.,LTD
11/10/2019 11:01Ngân hàng giúp chỉ số vững vàng trên 1,020 điểm
11/08/2019 17:23MWG: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD