VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction2,766326
Continuous order matching196,59723,011
Closing auction8,5601,012
Put-Through
Market transactions207,92324,34930,578
Value: Billion Dong Trading date: 02/25/2021
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
02/25/2021Chứng khoán phái sinh 26/02/2021: Basis đảo chiều dương mạnh
02/24/2021Chứng khoán phái sinh 25/02/2021: Mở Short khi VN30-Index phá vỡ hoàn toàn vùng 1,170-1,190 điểm
02/23/2021Chứng khoán phái sinh 24/02/2021: Basis hợp đồng VN30F2103 đảo chiều
02/22/2021Chứng khoán phái sinh 23/02/2021: Chờ đợi tín hiệu của VN30-Index tại vùng đỉnh lịch sử
02/20/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 22-26/02/2021: VN30-Index gặp khó tại mức đỉnh lịch sử
02/25/2021 17:32VIC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/25/2021 16:48Quỹ Dragon Capital hoàn tất mua 1.2 triệu cp HPG
02/25/2021 14:37VIC: Thông báo công văn của UBCKNN về việc báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1 của VIC
02/25/2021 14:16Sacombank tiếp tục hợp tác với IBM trong dự án chuyển đổi trung tâm điều hành an ninh mạng 
02/25/2021 14:0018 doanh nghiệp cán mốc doanh thu tỷ đô trong năm Covid-19
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.