Hướng dẫn sử dụng

Covered warrant market info

Total Value
Total volume
CW number  
Market Cap.  
Listed shares  
Shares outstanding  
Foreign Buy  
Foreign Sell  
Bid Volume  
Offer Volume  
Put-through Volume  
Put-through Value  
Issuer:  
Underlying stock:  
Market Capitalization  
Reference price  
Ceiling Price  
Floor price  
Open price  
Volume: Thousand shares - Market Cap., Value: Million Dong
Loading
CW market map: Area of each cell by Value = Price * Total Outstanding Volume
No.CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Exercise priceUnderlying
code
CW IssuerCW TypeCW StyleFirst trading dateLast trading dateStatus
1CACB2303340-10 (-2.86%)4 : 122,500ACBSSICallEuropean-style08/24/202301/29/2024Normal
2CACB23041,240-40 (-3.13%)3 : 123,000ACBBSICallEuropean-style10/19/202309/23/2024Normal
3CACB2305610-20 (-3.17%)6 : 124,000ACBSSICallEuropean-style10/30/202310/07/2024Normal
4CFPT23042,110-10 (-0.47%)9.8844 : 171,168FPTVNDCallEuropean-style08/04/202312/14/2023Normal
5CFPT23052,690 (0.00%)9.8844 : 167,214FPTVNDCallEuropean-style08/04/202304/15/2024Normal
6CFPT23071,920100 (+5.49%)7.91 : 179,075FPTSSICallEuropean-style08/24/202301/29/2024Normal
7CFPT23081,81040 (+2.26%)7.91 : 180,064FPTHCMCallEuropean-style08/25/202301/22/2024Normal
8CFPT23092,29080 (+3.62%)7.91 : 180,064FPTHCMCallEuropean-style08/25/202305/02/2024Normal
9CFPT23102,36090 (+3.96%)7.91 : 184,512FPTHCMCallEuropean-style08/25/202308/01/2024Normal
10CFPT231189020 (+2.30%)9.88 : 188,960FPTACBSCallEuropean-style09/12/202303/14/2024Normal
No.CW codeMaturity DateExercise priceConversion
Ratio
Settlement priceGains/CW
1CACB230212/04/202322,0004 : 121,920-
2CFPT230612/04/202378,0877.91 : 191,4001,683
3CHPG232312/04/202326,0004 : 126,650163
4CMBB230712/04/202318,0004 : 117,760-
5CMSN230812/04/202380,0008 : 161,360-
6CMWG230612/04/202350,0008 : 138,340-
7CSTB232012/04/202328,5004 : 127,620-
8CTCB230312/04/202333,5004 : 129,630-
9CVHM230812/04/202361,0008 : 140,710-
10CVIB230312/04/202320,5004 : 118,660-
11/30/2023Thị trường chứng quyền 01/12/2023: Đứt gãy nhịp phục hồi
11/29/2023Thị trường chứng quyền 30/11/2023: Nhịp hồi phục tiếp tục được duy trì
11/28/2023Thị trường chứng quyền 29/11/2023: Đảo chiều đột ngột
11/27/2023Thị trường chứng quyền 28/11/2023: Rủi ro vẫn còn tiềm ẩn
11/26/2023Thị trường chứng quyền tuần 27/11-01/12/2023: Ngày càng bi quan
12/01/2023Nhịp đập Thị trường 01/12: Chỉ số lại rớt xuống dưới tham chiếu
12/01/2023Thách thức trong cuộc đua cán đích lợi nhuận của ngành ngân hàng?
12/01/2023VIB muốn tạm ứng cổ tức 2023 bằng tiền 
12/01/202301/12: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
11/30/2023Thị trường chứng quyền 01/12/2023: Đứt gãy nhịp phục hồi
12/01/2023Phân tích kỹ thuật phiên chiều 01/12: Vẫn chưa thể lạc quan
12/01/2023Nhịp đập Thị trường 01/12: Chỉ số lại rớt xuống dưới tham chiếu
12/01/2023Thách thức trong cuộc đua cán đích lợi nhuận của ngành ngân hàng?
11/30/2023Thị trường chứng quyền 01/12/2023: Đứt gãy nhịp phục hồi
11/30/2023Nhịp đập Thị trường 30/11: Bán mạnh cuối phiên, VN-Index kết phiên trong sắc đỏ
No.ProvisionsDataset Description
1Name of CWAccording to regulations of issuer
2IssuerName of securities company that issues a CW
3Underlying StockA stock, indexes or ETF. In the first stage, underlying stock is securities that meet the criteria of SSC.
4Warrant TypeThe holder of a covered warrant has the right but not the obligation to either buy (call) or sell (put) an underlying asset at a predetermined price (strike price) on or before a certain date in the future. A call warrant usually rises in value when the underlying asset rises in value, whilst a put warrant usually rises in value when the underlying asset falls in value.
5Warrant StyleCovered warrants can either be European or American style. A European-style warrant allows you to exercise your right only on the expiry date, whereas with an American-style warrant you can do this at any time between the date of issuance and the expiry date (only European exercise style is approved in Vietnam).
6Settlement TypeCash or underlying securities (only cash settlement is approved in Vietnam).
7Maturity Period3-24 months
8Last Trading DayThe last date that the covered warrant can be exercised (2 trading days before expiry date)
9Conversion RatioThe quantity of warrants required to convert into one unit of the underlying securities.
10Strike PriceThe strike price is the price at which the investor has the right to buy (call) or sell (put) an underlying asset to the issuer or on which the issuer bases to calculate the payout to the holder of CW.
11Adjusted Conversion Ratio=Conversion Ratio x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
12Adjusted Strike Price=Strike Price x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
13Settlement PriceThe average closing price of the underlying stock for the five trading days before maturity date (excluding maturity date) (for CW with single stock underlying asset and European-type)
14Moneyness of Call CWITM: Call CW: Underlying stock price > Strike price; Put CW: Underlying stock price < Strike price; OTM: Call CW: Underlying stock price < Strike price; Put CW: Underlying stock price > Strike price; ATM: Underlying stock price = Strike price
15Earning per ITM CW(Underlying Stock Price - Strike Price )/Conversion Ratio
16Price Step10 VND
17Reference Price in First Trading Day (Call CW)Issue Price x (Reference Price of Underlying Stock in First Trading Day of CW / Reference Price of Underlying Stock in Offering Date of CW) x (Conversion Ratio in Offering Date of CW / Conversion Ratio in First Trading Day of CW)
18Price RangeCeiling Price = Reference Price of CW + (Ceiling Price of Underlying Stock – Reference Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio Floor Price = Reference Price of CW – (Reference Price of Underlying Stock – Floor Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio
19Limit orders
20MarginDo not Apply
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.