Covered warrant market info

Total value
Total volume
CW number  
Market Cap.  
Listed shares  
Shares outstanding  
Foreign Buy  
Foreign Sell  
Bid Volume  
Offer Volume  
Put-through Volume  
Put-through Value  
Issuer:  
Underlying stock:  
Market Capitalization  
Reference price  
Ceiling Price  
Floor price  
Open price  
Volume: Thousand shares - Market Cap., Value: Million Dong
Loading
CW market map: Area of each cell by Value = Price * Total Outstanding Volume
No.CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Exercise priceUnderlying
code
CW IssuerCW TypeCW StyleFirst trading dateLast trading dateStatus
1CEIB20011,980-50 (-2.46%)10 : 118,818EIBKISCallEuropean-style12/24/202004/01/2021Normal
2CFPT201015,710-3,290 (-17.32%)1 : 152,000FPTVNDCallEuropean-style10/22/202003/26/2021Normal
3CFPT20114,020120 (+3.08%)5 : 148,000FPTHCMCallEuropean-style10/27/202003/30/2021Normal
4CFPT20123,450 (0.00%)5 : 151,000FPTHCMCallEuropean-style10/27/202004/30/2021Normal
5CFPT20138,000750 (+10.34%)2 : 152,000FPTBSICallEuropean-style10/28/202004/06/2021Normal
6CFPT20146,670 (0.00%)2 : 155,000FPTVCICallEuropean-style10/29/202004/07/2021Normal
7CFPT20153,65080 (+2.24%)5 : 150,000FPTSSICallEuropean-style11/16/202003/18/2021Normal
8CFPT20164,050150 (+3.85%)5 : 150,000FPTSSICallEuropean-style11/16/202006/18/2021Normal
9CFPT20173,650100 (+2.82%)4 : 154,800FPTMBSCallEuropean-style12/31/202004/22/2021Normal
10CHDB20073,300-180 (-5.17%)5 : 127,772HDBKISCallEuropean-style08/19/202004/23/2021Normal
No.CW codeMaturity DateExercise priceConversion
Ratio
Settlement priceGains/CW
1CHPG201201/18/202126,5001 : 144,32017,820
2CFPT200801/14/202148,0005 : 164,5603,312
3CHPG201601/14/202127,5002 : 143,6408,070
4CMBB200701/14/202117,0002 : 126,2004,600
5CMSN200601/14/202156,0005 : 193,3007,460
6CMWG201001/14/202182,00010 : 1124,2404,224
7CPNJ200601/14/202159,00010 : 182,4602,346
8CREE200501/14/202132,5004 : 151,9604,865
9CTCB200701/14/202120,0002 : 135,1607,580
10CVHM200501/14/202179,00010 : 199,7202,072
01/21/2021Thị trường chứng quyền 22/01/2021: Lạc quan trở lại
01/20/2021Thị trường chứng quyền 21/01/2021: Sắc xanh quay trở lại
01/19/2021Thị trường chứng quyền 20/01/2021: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
01/18/2021Thị trường chứng quyền 19/01/2021: Các chứng quyền mới niêm yết đồng loạt khởi sắc
01/17/2021Thị trường chứng quyền Tuần 18-22/01/2021: Tiếp tục khởi sắc?
01/24/2021Lực mua quỹ đầu tư quay trở lại
01/23/2021Những cổ phiếu kéo giảm VN-Index về dưới mốc 1,170 điểm
01/23/2021Một doanh nghiệp nặng nợ đang nắm gần 250 tỷ đồng cổ phiếu EIB
01/23/2021Không hẹn mà gặp, LIX và NET cùng báo lãi cao nhất từ khi thành lập
01/23/2021Tự doanh SHS ghi lãi cổ phiếu SHB gần 280 tỷ đồng
01/24/2021Góc nhìn tuần 25-29/01: Tiếp tục nắm giữ vị thế trung hạn?
01/23/2021Tự doanh SHS ghi lãi cổ phiếu SHB gần 280 tỷ đồng
01/22/2021Nhịp đập Thị trường 22/01: Sắc xanh bị thu hẹp đáng kể
01/22/2021VCSC đạt lợi nhuận ấn tượng 950 tỷ đồng năm 2020, vượt 73% kế hoạch
01/22/2021Chính phủ dự kiến phát hành 100,000 tỷ trái phiếu trong quý 1/2021
No.ProvisionsDataset Description
1Name of CWAccording to regulations of issuer
2IssuerName of securities company that issues a CW
3Underlying StockA stock, indexes or ETF. In the first stage, underlying stock is securities that meet the criteria of SSC.
4Warrant TypeThe holder of a covered warrant has the right but not the obligation to either buy (call) or sell (put) an underlying asset at a predetermined price (strike price) on or before a certain date in the future. A call warrant usually rises in value when the underlying asset rises in value, whilst a put warrant usually rises in value when the underlying asset falls in value.
5Warrant StyleCovered warrants can either be European or American style. A European-style warrant allows you to exercise your right only on the expiry date, whereas with an American-style warrant you can do this at any time between the date of issuance and the expiry date (only European exercise style is approved in Vietnam).
6Settlement TypeCash or underlying securities (only cash settlement is approved in Vietnam).
7Maturity Period3-24 months
8Last Trading DayThe last date that the covered warrant can be exercised (2 trading days before expiry date)
9Conversion RatioThe quantity of warrants required to convert into one unit of the underlying securities.
10Strike PriceThe strike price is the price at which the investor has the right to buy (call) or sell (put) an underlying asset to the issuer or on which the issuer bases to calculate the payout to the holder of CW.
11Adjusted Conversion Ratio=Conversion Ratio x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
12Adjusted Strike Price=Strike Price x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
13Settlement PriceThe average closing price of the underlying stock for the five trading days before maturity date (excluding maturity date) (for CW with single stock underlying asset and European-type)
14Moneyness of Call CWITM: Call CW: Underlying stock price > Strike price; Put CW: Underlying stock price < Strike price; OTM: Call CW: Underlying stock price < Strike price; Put CW: Underlying stock price > Strike price; ATM: Underlying stock price = Strike price
15Earning per ITM CW(Underlying Stock Price - Strike Price )/Conversion Ratio
16Price Step10 VND
17Reference Price in First Trading Day (Call CW)Issue Price x (Reference Price of Underlying Stock in First Trading Day of CW / Reference Price of Underlying Stock in Offering Date of CW) x (Conversion Ratio in Offering Date of CW / Conversion Ratio in First Trading Day of CW)
18Price RangeCeiling Price = Reference Price of CW + (Ceiling Price of Underlying Stock – Reference Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio Floor Price = Reference Price of CW – (Reference Price of Underlying Stock – Floor Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio
19Limit orders
20MarginDo not Apply
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.