Covered warrant market info

Total value
Total volume
CW number  
Market Cap.  
Listed shares  
Shares outstanding  
Foreign Buy  
Foreign Sell  
Bid Volume  
Offer Volume  
Put-through Volume  
Put-through Value  
Issuer:  
Underlying stock:  
Market Capitalization  
Reference price  
Ceiling Price  
Floor price  
Open price  
Volume: Thousand shares - Market Cap., Value: Million Dong
Loading
CW market map: Area of each cell by Value = Price * Total Outstanding Volume
No.CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Exercise priceUnderlying
code
CW IssuerCW TypeCW StyleFirst trading dateLast trading dateStatus
1CHDB21012,03010 (+0.50%)5 : 129,888HDBKISCallEuropean-style01/18/202109/20/2021Normal
2CHPG21017,000 (0.00%)2.9389 : 134,450HPGKISCallEuropean-style01/18/202109/20/2021Normal
3CHPG210511,060370 (+3.46%)1.4694 : 130,858HPGHCMCallEuropean-style03/09/202108/05/2021Normal
4CHPG21068,69090 (+1.05%)1.4694 : 136,883HPGMBSCallEuropean-style05/06/202108/25/2021Normal
5CHPG21072,030-120 (-5.58%)3.6736 : 143,619HPGKISCallEuropean-style05/06/202108/10/2021Normal
6CHPG21082,030-80 (-3.79%)3.6736 : 143,684HPGKISCallEuropean-style05/11/202108/10/2021Normal
7CKDH20023,990170 (+4.45%)4 : 127,333KDHKISCallEuropean-style11/03/202008/12/2021Normal
8CKDH21012,680-10 (-0.37%)5 : 133,333KDHKISCallEuropean-style01/18/202109/20/2021Normal
9CKDH21026,200200 (+3.33%)2 : 131,100KDHMBSCallEuropean-style05/05/202108/11/2021Normal
10CMBB21021,110-110 (-9.02%)7.4074 : 125,532MBBKISCallEuropean-style05/06/202108/10/2021Normal
No.CW codeMaturity DateExercise priceConversion
Ratio
Settlement priceGains/CW
1CMWG210208/02/2021120,0005 : 1159,9807,996
2CPNJ210208/02/202180,0005 : 190,9802,196
3CTCB201207/30/202122,0001 : 149,71027,710
4CVPB201507/30/202126,0001 : 157,24031,240
5CVRE201307/30/202127,5001 : 127,190-
7CVNM210207/06/2021107,6549.7882 : 190,320-
8CVRE210207/06/202130,0004 : 131,290323
9CTCB210207/06/202136,0002 : 154,3609,180
10CVHM210207/06/202187,00010 : 1118,0603,106
07/29/2021Thị trường chứng quyền 30/07/2021: CMWG2102 và CPNJ2102 đang được định giá hấp dẫn
07/28/2021Thị trường chứng quyền 29/07/2021: Thiếu động lực để bật tăng
07/27/2021Thị trường chứng quyền 28/07/2021: Dòng tiền vẫn đang khá thận trọng
07/26/2021Thị trường chứng quyền 27/07/2021: Tốt xấu đan xen
07/25/2021Thị trường chứng quyền Tuần 26-30/07/2021: Phía trước còn nhiều khó khăn
07/30/202130/7: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?
07/29/2021Thị trường chứng quyền 30/07/2021: CMWG2102 và CPNJ2102 đang được định giá hấp dẫn
07/29/2021IR AWARDS 2021: Giới thiệu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)
07/29/2021Góc nhìn 30/07: Gia tăng tỷ trọng?
07/29/2021Vietstock Daily 30/07: VN-Index tăng điểm tích cực với mẫu hình Rising Window
07/29/2021TP.HCM: Phấn đấu 70% người trên 18 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 trong tháng 8
07/29/2021IR AWARDS 2021: Nhanh tay bình chọn Top 3 Mid Cap, cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn
07/29/2021Fed giữ nguyên chính sách, bắt đầu bàn tới thời điểm “siết vòi” hỗ trợ
07/28/2021Góc nhìn 29/07: VN-Index có thể điều chỉnh về vùng 1,260 điểm?
07/28/2021IR AWARDS 2021: Giới thiệu CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN)
No.ProvisionsDataset Description
1Name of CWAccording to regulations of issuer
2IssuerName of securities company that issues a CW
3Underlying StockA stock, indexes or ETF. In the first stage, underlying stock is securities that meet the criteria of SSC.
4Warrant TypeThe holder of a covered warrant has the right but not the obligation to either buy (call) or sell (put) an underlying asset at a predetermined price (strike price) on or before a certain date in the future. A call warrant usually rises in value when the underlying asset rises in value, whilst a put warrant usually rises in value when the underlying asset falls in value.
5Warrant StyleCovered warrants can either be European or American style. A European-style warrant allows you to exercise your right only on the expiry date, whereas with an American-style warrant you can do this at any time between the date of issuance and the expiry date (only European exercise style is approved in Vietnam).
6Settlement TypeCash or underlying securities (only cash settlement is approved in Vietnam).
7Maturity Period3-24 months
8Last Trading DayThe last date that the covered warrant can be exercised (2 trading days before expiry date)
9Conversion RatioThe quantity of warrants required to convert into one unit of the underlying securities.
10Strike PriceThe strike price is the price at which the investor has the right to buy (call) or sell (put) an underlying asset to the issuer or on which the issuer bases to calculate the payout to the holder of CW.
11Adjusted Conversion Ratio=Conversion Ratio x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
12Adjusted Strike Price=Strike Price x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
13Settlement PriceThe average closing price of the underlying stock for the five trading days before maturity date (excluding maturity date) (for CW with single stock underlying asset and European-type)
14Moneyness of Call CWITM: Call CW: Underlying stock price > Strike price; Put CW: Underlying stock price < Strike price; OTM: Call CW: Underlying stock price < Strike price; Put CW: Underlying stock price > Strike price; ATM: Underlying stock price = Strike price
15Earning per ITM CW(Underlying Stock Price - Strike Price )/Conversion Ratio
16Price Step10 VND
17Reference Price in First Trading Day (Call CW)Issue Price x (Reference Price of Underlying Stock in First Trading Day of CW / Reference Price of Underlying Stock in Offering Date of CW) x (Conversion Ratio in Offering Date of CW / Conversion Ratio in First Trading Day of CW)
18Price RangeCeiling Price = Reference Price of CW + (Ceiling Price of Underlying Stock – Reference Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio Floor Price = Reference Price of CW – (Reference Price of Underlying Stock – Floor Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio
19Limit orders
20MarginDo not Apply
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.