Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 04/2024 (HNX: VN30F2404)

VN30 Index Futures April 2024

Ngừng giao dịch

1214,60

-15,40 -1,25
17/04/2024 15:24

Mở cửa1,232.8

Cao nhất1,233.9

Thấp nhất1,206.5

KLGD244,121

OI30,219

Basis3.86

NN mua2,018

NN bán8,729

Cao nhất NY1,306.9

Thấp nhất NY1,211.0

KLBQ NY104,455

Beta-

Mã xem cùng VN30F2404: VN30F2405 VN30F1M VN30F2403 VN30F1Q SSI
Trending: HPG (84.499) - NVL (72.462) - DIG (63.177) - MBB (61.218) - VND (58.699)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
17/04/20241,232.81,214.6244,121-15.40 (-1.25%)
16/04/20241,234.01,230.0385,513-6.30 (-0.51%)
15/04/20241,281.71,236.3310,619-49.70 (-3.86%)
12/04/20241,265.71,286.0255,19623 (1.82%)
11/04/20241,251.61,263.0193,4512.90 (0.23%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
24/04/2024VN30F1M1,208.01,230.5297,55329.90 (2.49%)
24/04/2024VN30F2M1,214.01,233.31,07830.20 (2.51%)
24/04/2024VN30F1Q1,211.01,237.419035.30 (2.94%)
24/04/2024VN30F2Q1,212.11,242.03536.80 (3.05%)
24/04/2024VN30F24051,208.01,230.5297,55329.90 (2.49%)
24/04/2024VN30F24061,214.01,233.31,07830.20 (2.51%)
24/04/2024VN30F24091,211.01,237.419035.30 (2.94%)
24/04/2024VN30F24121,212.11,242.03536.80 (3.05%)
Tháng ĐH:04/2024
Ngày GDĐT:16/02/2024
Ngày GDCC:17/04/2024
Ngày TTCC:19/04/2024
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
24/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 25/04/2024: Triển vọng phục hồi đang quay lại
23/04/2024Thị trường chứng quyền 24/04/2024: Đỏ lửa cùng thị trường cơ sở
23/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 24/04/2024: Xuất hiện trạng thái giằng co
22/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 23/04/2024: Tâm lý thận trọng xuất hiện
20/04/2024Chứng khoán phái sinh tuần 22-26/04/2024: Phe Short lên ngôi
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.