VN30 Index Futures March 2021 (HNX: VN30F2103)

Trading suspension

1211.50

13.70 1.14
03/18/2021 15:03

Open1,205.2

High1,212.0

Low1,203.0

Vol82,601

OI23,532

Basis-0.04

Foreign Buy4,412

Foreign Sell5,433

High Listing1,211.5

Low Listing711.9

Avg Vol Listing18,784

Beta-

View with VN30F2103: VN30F2105 TTJ IDI VN30F1M VN30F2102
Trending: HPG (131,110) - VNM (118,084) - ROS (101,858) - MBB (100,482) - TCB (97,531)
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
03/18/20211,205.21,211.582,60113.70 (1.14%)
03/17/20211,184.41,197.8116,14511.60 (0.98%)
03/16/20211,191.41,186.297,666-2.60 (-0.22%)
03/15/20211,189.21,188.879,779-1.20 (-0.10%)
03/12/20211,193.31,190.0118,929-1.30 (-0.11%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
05/07/2021VN30F1M1,335.81,323.8209,572-12.70 (-0.95%)
05/07/2021VN30F2M1,330.01,319.5355-9 (-0.68%)
05/07/2021VN30F21051,335.81,323.8209,572-12.70 (-0.95%)
05/07/2021VN30F21061,330.01,319.5355-9 (-0.68%)
05/07/2021VN30F21091,320.01,310.041-17.50 (-1.32%)
05/07/2021VN30F21121,327.51,307.0170-13 (-0.98%)
Maturity month:03/2021
First trading date:07/17/2020
Last trading date:03/18/2021
Last payment date:03/19/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
05/06/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 07/05/2021: Basis hợp đồng F2105 vẫn duy trì ở mức âm
05/06/2021Nhà đầu tư tổ chức tăng giao dịch phái sinh trong tháng 4 
05/05/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 06/05/2021: VN30-Index đang test lại vùng 1,330-1,350 điểm
05/04/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 05/05/2021: VN30-Index tiến gần vùng 1,330-1,350 điểm
04/29/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 04-07/05/2021: VN30-Index sẽ hướng đến vùng 1,330-1,350 điểm?
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.