HĐTL chỉ số VN30 tháng 05/2020 (HNX: VN30F2005)

VN30 Index Futures May 2020

Ngừng giao dịch

864,00

56,50 7,00
21/05/2020 15:04

Mở cửa807.5

Cao nhất864.0

Thấp nhất805.1

KLGD90,311

OI-

Basis48.45

NN mua665

NN bán3,508

Cao nhất NY864.0

Thấp nhất NY576.0

KLBQ NY117,551

Beta-

Mã xem cùng VN30F2005: VN30F2007 VN30F1908 VN30F1M VN30F1907 VN30F1909
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
21/05/2020807.5864.090,31156.50 (7%)
20/05/2020799.0807.5153,5508 (1%)
19/05/2020805.3799.5158,81111.50 (1.46%)
18/05/2020769.8788.0157,40521.30 (2.78%)
15/05/2020773.0766.7185,787-1.30 (-0.17%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
10/07/2020VN30F1M819.7803.7216,441-11.50 (-1.41%)
10/07/2020VN30F2M810.6798.02,131-12 (-1.48%)
10/07/2020VN30F2007819.7803.7216,441-11.50 (-1.41%)
10/07/2020VN30F2008810.6798.02,131-12 (-1.48%)
10/07/2020VN30F2009805.0792.5105-14.50 (-1.80%)
10/07/2020VN30F2012800.0788.948-12 (-1.50%)
Tháng ĐH:05/2020
Ngày GDĐT:20/03/2020
Ngày GDCC:21/05/2020
Ngày TTCC:22/05/2020
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
11/07/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 13-17/07/2020: Basis mở rộng, khối ngoại tiếp tục bán ròng
09/07/2020Chứng khoán phái sinh 10/07/2020: VN30-Index vượt lên trên đỉnh cũ
08/07/2020Chứng khoán phái sinh 09/07/2020: Khối ngoại tiếp tục mua ròng
07/07/2020Chứng khoán phái sinh 08/07/2020: VN30-Index kiểm tra đỉnh cũ
06/07/2020Chứng khoán phái sinh 07/07/2020: VN30-Index phá vỡ mẫu hình nến Falling Wedge