CW.VNM.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CVNM2012)

2,880

-120 (-4%)
03/08/2021 15:00

Open3,000

High3,000

Low2,000

Highest(Listed)9,220

Lowest(Listed)1,510

Vol17,400

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares1,000,000

Time to maturity22

Underlying price102,200

Exercise price110,000

Break Even **114,701

S-X *-6,794

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
Trending: HPG (94,086) - MBB (71,984) - VNM (55,165) - BSR (52,186) - TCB (51,100)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.