CW.KDH.KIS.M.CA.T.05 (HOSE: CKDH2103)

Trading suspension

50

-50 (-50%)
11/30/2021 15:00

Open70

High100

Low50

Highest(Listed)1,080

Lowest(Listed)50

Vol1,237,700

Foreign Buy-

Foreign Sell96,360

Outst. shares4,000,000

Time to maturity-

Underlying price46,450

Exercise price48,779

Break Even **49,279

S-X *-2,329

MoneynessOTM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CKDH2103: CKDH2206 CVJC2201 CKDH2203 CSTB2207
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
05/16/2022KDH: Report affiliated person trade (VinaCapital Fund Management)
05/16/2022KDH: Report affiliated person trade (VESAF)
05/16/2022KDH: Report affiliated person trade (Generali Vietnam Life Insurance)
05/16/2022KDH: Notification Affiliated person trade (VinaCapital Fund Management)
04/27/2022KDH: Report affiliated person trade
03/09/2022KIS: BOD resolution on holding AGM 2022
11/05/2021KIS: KIS Vietnam borrows US$20 million
11/05/2021KIS: KIS Vietnam borrows US$20 million
11/02/2021KIS: KIS Vietnam borrows US$30 million
10/14/2021KIS: Notice of authorized person to disclose information
06/11/2021Dividend payment by share with 10.00% for 2020
08/19/2020Dividend payment in cash with 5.00% for 2019
08/19/2020Dividend payment by share with 5.00% for 2019
06/11/2019Dividend payment in cash with 5.00% for 2018
06/11/2019Dividend payment by share with 5.00% for 2018
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.