Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01 (HOSE: CHPG1902)

CW HPG.KIS.M.CA.T.01

Ngừng giao dịch

20

(%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa20

Cao nhất20

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,290

Thấp nhất NY10

KLGD2,992,380

NN mua102,100

NN bán322,212

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở24,200

Giá thực hiện41,999

Hòa vốn **42,099

S-X *-17,799

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền HPG.KIS.M.CA.T.01

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG20021,58020 (+1.28%)2 : 129,999-6,99933,159KISMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHPG20059,150110 (+1.22%)1 : 119,0004,00028,150VNDMuaChâu Âu6 tháng29/09/2020
CHPG20063,260180 (+5.84%)2 : 122,02098028,540KISMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CHPG20083,060110 (+3.73%)1 : 128,000-5,00031,060SSIMuaChâu Âu6 tháng26/11/2020
CHPG20093,23070 (+2.22%)2 : 122,50050028,960HCMMuaChâu Âu6 tháng27/10/2020
CHPG20101,15010 (+0.88%)4 : 133,100-10,10037,700KISMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CHPG20112,27040 (+1.79%)2 : 125,200-2,20029,740MBSMuaChâu Âu3.5 tháng16/10/2020
CHPG20125,110-860 (-14.41%)1 : 126,500-3,50031,610SSIMuaChâu Âu6 tháng14/01/2021
CHPG20135,890-860 (-12.74%)1 : 124,000-1,00029,890SSIMuaChâu Âu4.5 tháng27/11/2020
CHPG20146,100-950 (-13.48%)1 : 126,500-3,50032,600SSIMuaChâu Âu9 tháng15/04/2021
CHPG20155,520-1,040 (-15.85%)1 : 126,500-3,50032,020SSIMuaChâu Âu7.5 tháng25/02/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVRE20017010 (+16.67%)4 : 126,30036,789-10,48937,069VREMuaChâu Âu9 tháng17/09/2020
CNVL20012,080-40 (-1.89%)4 : 164,70065,888-1,18874,208NVLMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CDPM20021,85050 (+2.78%)1 : 114,30015,252-95217,102DPMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHDB2003540-30 (-5.26%)2 : 124,65032,123-7,47333,203HDBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHPG20021,58020 (+1.28%)2 : 123,00029,999-6,99933,159HPGMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CMSN200176080 (+11.76%)5 : 154,00065,789-11,78969,589MSNMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSBT2001690-160 (-18.82%)1 : 114,00021,111-7,11121,801SBTMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSTB200298020 (+2.08%)1 : 110,50011,888-1,38812,868STBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVHM20011,400 (0.00%)5 : 179,00094,567-15,567101,567VHMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVIC2001450 (0.00%)5 : 188,000126,468-38,468128,718VICMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVJC200122010 (+4.76%)10 : 197,000173,137-76,137175,337VJCMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVNM2002750120 (+19.05%)5 : 1111,300141,111-29,811144,861VNMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVRE2003460-50 (-9.80%)2 : 126,30037,999-11,69938,919VREMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CCTD20011,420220 (+18.33%)10 : 173,50080,888-7,38895,088CTDMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CHPG20063,260180 (+5.84%)2 : 123,00022,02098028,540HPGMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CMSN200239040 (+11.43%)4 : 154,00062,999-8,99964,559MSNMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CROS2002160-10 (-5.88%)1 : 12,2207,227-5,0077,387ROSMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CSTB2003620-320 (-34.04%)1 : 110,50011,111-61111,731STBMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CHDB200549010 (+2.08%)4 : 124,65027,327-2,67729,287HDBMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CHPG20101,15010 (+0.88%)4 : 123,00033,100-10,10037,700HPGMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CSTB200551010 (+2%)2 : 110,50011,811-1,31112,831STBMuaChâu Âu5 tháng30/10/2020
CSTB2006900 (0.00%)2 : 110,50012,888-2,38814,688STBMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVHM200467070 (+11.67%)10 : 179,00086,868-7,86893,568VHMMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVIC2003350-20 (-5.41%)10 : 188,000103,050-15,050106,550VICMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVJC200329020 (+7.41%)10 : 197,000123,456-26,456126,356VJCMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVNM2006400 (0.00%)10 : 1111,300131,313-20,013135,313VNMMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVRE200774040 (+5.71%)5 : 126,30033,333-7,03337,033VREMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVNM20071,32080 (+6.45%)10 : 1111,300138,888-27,588152,088VNMMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
CNVL20023,090-70 (-2.22%)5 : 164,70059,8894,81175,339NVLMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh