CW FPT/8M/SSI/C/EU/Cash-08 (HOSE: CFPT2016)

Trading suspension

9,320

320 (+3.56%)
06/18/2021 15:00

Open9,000

High9,320

Low9,000

Highest(Listed)10,500

Lowest(Listed)2,180

Vol373,900

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares5,000,000

Time to maturity-

Underlying price83,800

Exercise price50,000

Break Even **83,181

S-X *40,746

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CFPT2016: CFPT2101 CMBB2101 CNVL2101 CTCB2102 HPG
Trending: HPG (173,405) - MBB (151,678) - STB (106,456) - TCB (102,059) - CTG (95,799)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week-13.71%

+/- 1 month-10.83%

+/- From listing date+205.13%

High (05/31/2021)*9,550

Low (11/16/2020)*2,220

Average Trading Volume/Day

Share vol./day252,500

Share vol./month392,810

Highest volume (06/15/2021)*1,046,200

Lowest volume (11/27/2020)*10,620

Avg Vol (Listing)278,153

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.