VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales42.71 ( +0.89 %)07/27/202127,592,261523,993,248,300144,400563,700
2VS-Insurance115.02 ( -0.12 %)07/27/20212,563,18998,821,556,80083,500356,300
3VS-Real Estate667.40 ( -0.45 %)07/27/2021141,838,3694,001,752,910,70013,929,1008,677,300
4VS-Securities126.15 ( +2.24 %)07/27/202145,509,8461,756,853,149,6001,372,1001,061,400
5VS-ICT289.99 ( -0.32 %)07/27/20216,188,368488,345,527,1001,524,4001,528,300
6VS-Retail558.40 ( -0.89 %)07/27/20219,929,151450,400,822,200294,600462,600
7VS-Healthcare450.85 ( -0.10 %)07/27/20215,599,500101,329,670,0003,30010,400
8VS-Mining&Oil150.98 ( +1.95 %)07/27/202122,233,404431,350,616,800247,700219,000
9VS-Banking577.11 ( +0.63 %)07/27/2021133,126,9924,748,907,365,4005,274,0005,781,700
10VS-Agri25.65 ( +1.53 %)07/27/202111,761,80392,417,985,00017,800117,200
11VS-Machinery16.23 ( -2.60 %)07/27/2021309,73913,857,020,50010,000
12VS-Household391.42 ( +0.82 %)07/27/20219,019,104155,144,083,400119,40054,200
13VS-Rubber Prod293.63 ( +1.02 %)07/27/20212,034,40060,040,000,000129,00062,700
14VS-Plastics598.92 ( +0.40 %)07/27/202128,034,006723,481,757,000301,9001,767,500
15VS-Food&Drink1,319.88 ( +0.46 %)07/27/202116,890,962936,705,370,700937,9001,136,400
16VS-Seafood1,238.56 ( -0.16 %)07/27/20213,305,905100,515,005,00015,900137,100
17VS-ConMaterial1,076.61 ( +1.44 %)07/27/202139,727,4841,565,578,100,8003,093,5002,027,200
18VS-Utilities447.49 ( +0.75 %)07/27/202118,578,267341,159,497,900232,1001,213,800
19VS-Logistics458.06 ( +0.59 %)07/27/202117,052,869464,676,469,700707,8001,283,700
20VS-Construct724.55 ( +0.43 %)07/27/202128,941,812489,080,020,7001,675,600398,200
21VS-Accommodate52.24 ( -0.81 %)07/27/20211,034,80010,925,350,00060059,500
22VS-Ancillary Prodution331.50 ( +0.83 %)07/27/202111,046,910244,544,309,600110,400147,200
23VS-E Equipment254.96 ( +0.54 %)07/27/2021502,9318,880,461,1005,000
24VS-PST Service363.92 ( -0.68 %)07/27/2021598,76523,416,317,5005004,000
25VS-Other Financial15.51 ( -1.52 %)07/27/20211,927,46823,540,295,4004,6006,000
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.