VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales43.24 ( -0.90 %)03/04/202136,566,729616,025,781,2002,883,3001,309,800
2VS-Insurance119.45 ( -1.81 %)03/04/20211,139,26945,726,348,70049,500120,700
3VS-Real Estate621.40 ( -1.29 %)03/04/2021158,370,6743,077,058,904,2003,380,7005,818,809
4VS-Securities82.84 ( -2.13 %)03/04/202173,858,6981,753,170,913,700567,3001,524,700
5VS-ICT207.19 ( -2.26 %)03/04/20216,764,060248,023,655,3008,500237,200
6VS-Retail503.34 ( -1.77 %)03/04/20216,811,443204,947,405,100184,100320,400
7VS-Healthcare422.37 ( -0.29 %)03/04/20212,773,45144,103,914,00039,50031,700
8VS-Mining&Oil159.77 ( +3.63 %)03/04/202156,703,2111,168,349,196,700429,5001,501,200
9VS-Banking486.32 ( -1.76 %)03/04/2021158,557,1594,129,563,251,8002,905,8004,649,900
10VS-Agri31.13 ( -1.25 %)03/04/202121,805,900191,338,237,000317,700234,600
11VS-Machinery19.63 ( -3.35 %)03/04/2021438,24112,943,943,00010024,800
12VS-Household332 ( -1.03 %)03/04/202114,651,006244,597,597,20015,80085,500
13VS-Rubber Prod281.98 ( -2.79 %)03/04/20212,610,90071,176,000,00050076,000
14VS-Plastics528.92 ( -1.66 %)03/04/202129,691,796655,677,158,8003,308,300342,000
15VS-Food&Drink1,335.75 ( -1.81 %)03/04/202126,204,2221,079,774,827,500914,7002,545,600
16VS-Seafood1,238.35 ( -0.85 %)03/04/20217,762,030163,315,053,000131,200382,100
17VS-ConMaterial812.50 ( -1.70 %)03/04/202152,363,5711,861,571,479,2002,211,4002,104,000
18VS-Utilities453.10 ( -0.68 %)03/04/202121,977,094569,953,105,800521,6003,300,000
19VS-Logistics489.52 ( -1.07 %)03/04/202124,295,335516,318,101,100244,900788,700
20VS-Construct761.02 ( -0.97 %)03/04/202154,622,529862,460,465,100571,6001,558,900
21VS-Accommodate75.38 ( +2.26 %)03/04/20211,472,08313,269,163,80041,3003,100
22VS-Ancillary Prodution292.82 ( +0.62 %)03/04/202126,854,911415,587,335,200339,500529,300
23VS-E Equipment291.92 ( +0.73 %)03/04/20213,240,18341,958,008,60012,90016,600
24VS-PST Service377.27 ( +0.73 %)03/04/2021126,6534,416,299,0006,4007,300
25VS-Other Financial17.84 ( -1.33 %)03/04/20212,040,73820,892,691,1005,00020,400
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.