VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales43.69 ( +0.10 %)05/11/202144,729,612765,161,410,3001,061,600981,600
2VS-Insurance114.57 ( +0.14 %)05/11/20211,818,83678,875,797,600539,70092,400
3VS-Real Estate692.92 ( -0.72 %)05/11/2021147,371,6993,869,700,035,8003,586,9006,905,984
4VS-Securities90.73 ( -0.57 %)05/11/202157,281,8561,645,847,081,9001,663,600975,200
5VS-ICT230.68 ( -0.67 %)05/11/20214,349,657202,245,449,10018,000230,800
6VS-Retail510.42 ( -0.24 %)05/11/202111,847,218299,020,009,30046,600338,700
7VS-Healthcare429.21 ( +0.27 %)05/11/20212,436,46636,466,726,00018,00014,200
8VS-Mining&Oil148.11 ( +1.42 %)05/11/202121,122,357408,004,950,000377,300450,800
9VS-Banking564.15 ( -0.16 %)05/11/2021229,321,2857,771,825,862,4009,141,2806,143,900
10VS-Agri29.19 ( +0.38 %)05/11/202114,614,437130,479,303,100299,100337,000
11VS-Machinery19.58 ( -0.38 %)05/11/2021440,40022,544,970,0004,2005,900
12VS-Household371.58 ( +0.38 %)05/11/202110,010,050122,426,654,20068,50063,800
13VS-Rubber Prod277.03 ( +0.54 %)05/11/20212,014,10054,959,000,00041,100440,000
14VS-Plastics494.39 ( +1.39 %)05/11/202114,614,105399,071,682,300166,900611,600
15VS-Food&Drink1,257.01 ( -0.34 %)05/11/202122,525,1201,225,961,163,3001,546,6001,893,000
16VS-Seafood1,112.39 ( +1.47 %)05/11/20213,245,00362,221,802,900106,30080,700
17VS-ConMaterial1,054.84 ( -1.52 %)05/11/202171,894,0113,279,395,984,9002,482,3004,985,700
18VS-Utilities431.21 ( -0.28 %)05/11/202117,997,658339,863,377,500215,900948,200
19VS-Logistics455.40 ( +1.49 %)05/11/202119,898,937500,963,909,100740,900307,900
20VS-Construct719.99 ( +0.12 %)05/11/202155,237,890874,727,851,7001,054,7002,552,325
21VS-Accommodate58.75 ( +0.08 %)05/11/20211,173,34412,912,837,90014,40020,600
22VS-Ancillary Prodution332.65 ( +0.49 %)05/11/202120,868,047350,713,192,500405,500173,800
23VS-E Equipment283.52 ( +0 %)05/11/20211,887,82421,356,009,00014,300316,900
24VS-PST Service381.17 ( +1.67 %)05/11/2021432,53018,930,083,00010,800154,900
25VS-Other Financial16.79 ( +1.07 %)05/11/20211,701,37219,563,508,80015,000500
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.