VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales38.21 (+3%)05/23/202424,362,655513,033,780,1001,457,900571,580
2VS-Insurance135.34 (+5.18%)05/23/20245,618,547188,203,515,400220,662423,166
3VS-Real Estate415.08 (+0.43%)05/23/2024167,942,7503,518,979,689,7004,009,20112,518,056
4VS-Securities172.91 (+0.33%)05/23/2024146,616,3333,543,941,067,7002,219,5026,578,960
5VS-ICT624.73 (+0.11%)05/23/202410,476,125831,733,753,600857,9501,721,659
6VS-Retail828.28 (+1.50%)05/23/202411,434,188719,776,774,3003,440,3102,158,822
7VS-Healthcare519.65 (+0.79%)05/23/20245,364,26782,117,546,20046,100109,183
8VS-Mining&Oil275.94 (+0.75%)05/23/202423,672,385684,236,223,500162,000773,692
9VS-Banking701.58 (+0.46%)05/23/2024133,532,7862,979,045,034,8007,050,4649,231,965
10VS-Agri34.47 (+2.03%)05/23/202434,747,774502,956,859,3002,935,4001,843,610
11VS-Machinery13.96 (-0.45%)05/23/2024739,50011,187,120,0006,20019,700
12VS-Household386.27 (+1.13%)05/23/202411,638,285385,790,663,100587,482745,500
13VS-Rubber Prod378.93 (-0.23%)05/23/20241,028,00033,226,000,000122,90050,000
14VS-Plastics833.05 (+1.78%)05/23/202432,466,8941,278,955,544,5001,367,6001,743,954
15VS-Food&Drink1,151 (+2.17%)05/23/202432,176,1801,339,005,422,9004,640,0301,791,920
16VS-Seafood2,267.37 (+1.04%)05/23/20244,896,100151,294,420,000231,000237,800
17VS-ConMaterial985.69 (+3.05%)05/23/202463,122,1391,685,196,794,3008,303,1406,012,151
18VS-Utilities558.92 (+2.59%)05/23/202431,814,742900,927,774,0001,026,5171,795,529
19VS-Logistics578.66 (+1.97%)05/23/202439,393,1491,233,694,541,9003,722,0131,299,710
20VS-Construct507.34 (+1.70%)05/23/202475,232,9981,545,045,046,0003,845,7202,744,387
21VS-Accommodate44.49 (-0.59%)05/23/20241,787,00016,028,100,00016,30019,700
22VS-Ancillary Prodution483.81 (+0.59%)05/23/20245,970,607239,633,909,700485,80073,000
23VS-E Equipment253.61 (+3.10%)05/23/202424,292,163551,100,561,2001,472,200242,500
24VS-PST Service310.18 (+1.84%)05/23/20241,157,60143,857,196,800800138,100
25VS-Other Financial11.81 (-1.58%)05/23/20241,486,76116,640,833,90020049,300
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.