VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales27.20 ( +1.67 %)12/03/202011,478,039127,694,761,500635,70023,810
2VS-Insurance90.33 ( +0.87 %)12/03/20201,179,94051,921,408,00040,43061,610
3VS-Real Estate59.76 ( +1.20 %)12/03/202095,851,2271,056,777,968,6003,640,460885,900
4VS-Securities13.48 ( +1.62 %)12/03/202022,585,117400,675,778,400699,6701,293,320
5VS-ICT14.99 ( +0.13 %)12/03/20202,827,841101,855,599,90013,73088,140
6VS-Retail123.37 ( +0.62 %)12/03/20202,983,110150,171,610,000433,060345,550
7VS-Healthcare44.09 ( -0.65 %)12/03/2020964,58116,499,923,80029,4203,740
8VS-Mining&Oil14.35 ( +2.42 %)12/03/202024,159,269351,490,427,400461,240238,960
9VS-Banking112.88 ( -0.02 %)12/03/202059,658,3701,266,738,803,1003,070,0001,593,940
10VS-Agri26.53 ( +0.89 %)12/03/202021,574,780218,914,000,000639,81012,310
11VS-Machinery26.17 ( -0.38 %)12/03/202035,120124,840,000
12VS-Household22.90 ( +1.98 %)12/03/20207,622,070112,074,914,60090,930233,070
13VS-Rubber Prod27.02 ( +1.70 %)12/03/20201,789,89037,945,000,00037,090295,900
14VS-Plastics44.41 ( +1.30 %)12/03/20206,787,787188,072,123,700660,690211,750
15VS-Food&Drink178.26 ( +0.39 %)12/03/20208,367,961318,691,966,6001,330,810965,440
16VS-Seafood43.45 ( -0.29 %)12/03/20204,684,35079,262,980,000144,66032,140
17VS-ConMaterial31.80 ( +3.65 %)12/03/202041,406,0351,135,255,787,1004,179,710907,710
18VS-Utilities128.52 ( +0.40 %)12/03/20203,201,433127,515,539,300143,520465,710
19VS-Logistics45.42 ( +0.29 %)12/03/202014,903,433255,388,845,8002,588,9903,803,460
20VS-Construct56.57 ( -0.16 %)12/03/202019,254,300348,758,222,000767,4301,095,970
21VS-Accommodate22.25 ( -2.53 %)12/03/2020232,4603,994,000,000
22VS-Ancillary Prodution79.65 ( +0.44 %)12/03/20205,225,361128,404,901,70031,46015,230
23VS-E Equipment55.57 ( +0.26 %)12/03/2020277,1106,276,780,00030
24VS-PST Service31.16 ( +0.01 %)12/03/202013,300168,910,000
25VS-Other Financial23.33 ( -0.17 %)12/03/20201,753,44417,425,811,20010110,020
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.