VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales33.08 ( +1.51 %)06/02/202349,088,297437,756,625,600227,900504,600
2VS-Insurance123.85 ( +0.83 %)06/02/20232,106,77771,133,020,500355,600779,800
3VS-Real Estate442.70 ( +0.27 %)06/02/2023232,161,6433,299,709,439,1004,025,4105,512,600
4VS-Securities110.87 ( +1.23 %)06/02/2023135,521,8362,417,681,477,8004,601,8004,321,110
5VS-ICT326.46 ( +0.38 %)06/02/20232,085,37486,153,918,70052,30015,900
6VS-Retail537.23 ( +2.38 %)06/02/202312,801,596483,673,086,800356,600141,300
7VS-Healthcare467.06 ( +0.46 %)06/02/20236,464,50067,490,642,80040,70016,000
8VS-Mining&Oil202.56 ( +1.18 %)06/02/202323,439,110550,364,850,100608,700799,501
9VS-Banking583.56 ( +2.38 %)06/02/2023236,689,9184,839,238,197,0003,996,8009,546,436
10VS-Agri25.20 ( -0.48 %)06/02/202332,345,905288,465,170,50087,800194,900
11VS-Machinery13.95 ( -2.48 %)06/02/2023816,74313,730,013,9008,0003,200
12VS-Household309.78 ( -0.05 %)06/02/202315,045,137189,416,521,800319,600133,400
13VS-Rubber Prod248.07 ( +1.13 %)06/02/2023587,40012,930,000,000124,500300
14VS-Plastics484.44 ( +0.88 %)06/02/202337,446,017922,618,799,6001,090,5001,405,800
15VS-Food&Drink1,140.35 ( -0.03 %)06/02/202334,352,568884,169,435,400125,5002,186,800
16VS-Seafood1,732.15 ( -0.55 %)06/02/20239,387,010190,832,832,50046,500273,300
17VS-ConMaterial697.92 ( +0.89 %)06/02/202355,937,449973,851,447,500412,1001,462,900
18VS-Utilities505.02 ( +0.07 %)06/02/202318,659,059396,789,970,800152,310314,910
19VS-Logistics422.98 ( -0.02 %)06/02/202317,535,547413,618,435,900801,6001,763,300
20VS-Construct486.92 ( +0.22 %)06/02/2023103,131,3981,597,125,760,600828,3001,249,914
21VS-Accommodate47.18 ( -1.85 %)06/02/20235,986,68137,167,812,70012,70027,700
22VS-Ancillary Prodution423 ( +1.74 %)06/02/202314,258,046136,943,227,80026,600176,800
23VS-E Equipment191.23 ( +1.63 %)06/02/202329,729,736450,693,059,100139,900947,000
24VS-PST Service275.99 ( +0.04 %)06/02/20233,046,62019,073,925,500355,80010,100
25VS-Other Financial13.75 ( -1.89 %)06/02/20235,115,48041,337,528,40010,70082,100
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.