VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales34.34 ( -1.61 %)09/27/202218,004,169269,769,215,600100,900199,905
2VS-Insurance142.92 ( -0.32 %)09/27/20223,175,214116,002,143,20039,000181,660
3VS-Real Estate580.54 ( -1.50 %)09/27/202292,089,0262,309,413,532,1002,657,5009,538,000
4VS-Securities97.81 ( +0.27 %)09/27/202253,978,147938,484,832,1001,573,1201,767,644
5VS-ICT316.47 ( -1.09 %)09/27/20221,642,336101,163,087,20035,10091,861
6VS-Retail787.19 ( -1.88 %)09/27/20225,809,700274,093,770,000231,800130,108
7VS-Healthcare415.20 ( +0.79 %)09/27/20221,277,08223,035,680,400131,00048,100
8VS-Mining&Oil179.31 ( -3.16 %)09/27/202220,770,631441,824,712,600120,30038,569
9VS-Banking506.75 ( +0.25 %)09/27/202249,669,6521,145,063,219,3001,705,4003,165,735
10VS-Agri34.67 ( -1.29 %)09/27/202234,445,300459,025,200,00084,415202,420
11VS-Machinery12.53 ( -0.06 %)09/27/2022236,7501,763,530,6001,700
12VS-Household338.67 ( -0.11 %)09/27/20223,845,78887,197,473,60082,10064,000
13VS-Rubber Prod300.08 ( -1.63 %)09/27/2022802,60024,419,000,0004,200159,500
14VS-Plastics575.87 ( -1.18 %)09/27/202216,819,728703,855,937,000202,3001,413,325
15VS-Food&Drink1,373.79 ( -0.93 %)09/27/202221,656,260699,431,137,100703,6001,733,100
16VS-Seafood2,164.53 ( -1.58 %)09/27/20225,795,600127,269,840,000184,20017,900
17VS-ConMaterial727.96 ( -0.02 %)09/27/202223,844,695460,754,556,4003,665,8001,999,820
18VS-Utilities563.53 ( -0.69 %)09/27/202218,825,276512,049,495,100714,900360,603
19VS-Logistics443.10 ( -0.22 %)09/27/20229,509,624315,248,969,700601,900871,400
20VS-Construct537.87 ( +0.22 %)09/27/202242,682,425846,254,755,700262,390648,209
21VS-Accommodate54.25 ( +0.16 %)09/27/2022194,3202,507,330,0002001,900
22VS-Ancillary Prodution482.86 ( -0.17 %)09/27/20227,342,850240,574,505,90049,200102,400
23VS-E Equipment208.25 ( -0.82 %)09/27/20225,577,118102,223,814,90014,30052,100
24VS-PST Service380.95 ( -0.71 %)09/27/2022339,9476,216,435,5003008,000
25VS-Other Financial17.26 ( -0.72 %)09/27/20221,060,00311,893,685,50013,900
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.