VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales32.99 ( +1.08 %)12/08/202319,316,475288,134,552,20083,300168,900
2VS-Insurance121.13 ( -0.73 %)12/08/2023450,45514,998,233,90032,32432,244
3VS-Real Estate402.94 ( +0.20 %)12/08/2023222,271,6104,308,378,883,4005,294,6008,923,513
4VS-Securities145.22 ( -1.23 %)12/08/2023106,367,8232,511,689,244,5003,961,3002,024,875
5VS-ICT426.38 ( -0.07 %)12/08/20232,795,441207,130,707,100280,000114,700
6VS-Retail620.45 ( +2.77 %)12/08/202319,827,600829,464,980,0001,905,8001,077,600
7VS-Healthcare457.72 ( -0.41 %)12/08/20232,529,16727,435,927,20025,400119,900
8VS-Mining&Oil241.56 ( +0.42 %)12/08/202312,672,562339,977,397,500317,50083,300
9VS-Banking607.84 ( +0.29 %)12/08/2023113,923,9212,283,121,888,8006,787,90012,592,000
10VS-Agri30.63 ( -0.63 %)12/08/202318,600,613243,705,576,500181,000115,300
11VS-Machinery14.11 ( -1.37 %)12/08/20232,257,65044,378,755,00020019,200
12VS-Household315.49 ( -0.22 %)12/08/20237,375,858114,658,442,50095,120208,020
13VS-Rubber Prod270.37 ( -0.02 %)12/08/2023173,7004,050,000,00011,8005,000
14VS-Plastics581.09 ( -0.21 %)12/08/202314,118,591401,930,868,200624,605258,107
15VS-Food&Drink1,112.51 ( +1.24 %)12/08/202330,687,9501,136,231,042,700967,1003,107,600
16VS-Seafood1,947.77 ( -1.07 %)12/08/20235,913,801166,172,719,900450,800324,300
17VS-ConMaterial857.65 ( +0.17 %)12/08/202389,668,8772,263,261,785,2003,204,6005,119,500
18VS-Utilities519.46 ( -0.15 %)12/08/202313,129,102287,595,885,2001,282,1001,201,300
19VS-Logistics453.69 ( -0.45 %)12/08/202311,594,815352,115,219,200275,000294,753
20VS-Construct486.63 ( -0.50 %)12/08/202359,570,5251,002,210,590,300353,400326,243
21VS-Accommodate45.89 ( -1.20 %)12/08/2023978,70315,880,854,0009,30018,400
22VS-Ancillary Prodution423.12 ( -0.15 %)12/08/20234,740,35180,024,056,00018,90055,500
23VS-E Equipment233.50 ( -0.29 %)12/08/202320,603,389467,808,435,600133,00097,000
24VS-PST Service303.15 ( +0.48 %)12/08/2023747,64920,589,186,70030024,900
25VS-Other Financial12.03 ( -0.44 %)12/08/20231,618,87912,238,895,1001,400800
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.