VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales28.88 ( +1.82 %)12/02/202229,710,893300,867,628,300576,408634,866
2VS-Insurance123.65 ( +0.74 %)12/02/20222,301,23466,113,821,700225,40050,110
3VS-Real Estate497.80 ( +4.35 %)12/02/2022379,685,7435,804,728,608,20021,376,9008,467,530
4VS-Securities83.28 ( +6.79 %)12/02/2022161,504,6802,183,142,498,60012,286,910744,050
5VS-ICT298.09 ( +3.57 %)12/02/20223,866,024245,085,255,000109,33022,774
6VS-Retail582.08 ( +5.72 %)12/02/202212,516,513452,383,689,300513,30079,500
7VS-Healthcare391.85 ( +0.96 %)12/02/20222,715,73822,453,469,80088,60030,113
8VS-Mining&Oil152.91 ( +6.39 %)12/02/202228,511,315523,546,607,7001,868,10081,900
9VS-Banking526.28 ( +5.16 %)12/02/2022175,891,3833,223,842,896,90020,715,200633,985
10VS-Agri25.42 ( +1.72 %)12/02/202235,490,600305,303,710,000990,120403,600
11VS-Machinery12.14 ( +0.19 %)12/02/2022724,9665,148,222,5006,6003,700
12VS-Household283.22 ( +0.87 %)12/02/20228,458,896137,279,035,000288,300118,100
13VS-Rubber Prod236.92 ( -0.72 %)12/02/2022304,9006,112,000,0005,4008,900
14VS-Plastics442.07 ( +4.08 %)12/02/202227,900,319787,875,976,2003,822,5321,415,954
15VS-Food&Drink1,366.09 ( +2.39 %)12/02/202226,823,411777,131,126,2004,158,0001,014,000
16VS-Seafood1,646.48 ( +2.51 %)12/02/20227,069,600109,517,350,000294,500302,400
17VS-ConMaterial617.39 ( +5.61 %)12/02/202276,545,1121,216,815,990,60016,334,800784,300
18VS-Utilities520.80 ( +3.40 %)12/02/202220,076,103409,873,983,0002,302,800684,463
19VS-Logistics407.68 ( +1.74 %)12/02/202212,438,952290,599,802,000703,900366,000
20VS-Construct424.78 ( +2.39 %)12/02/202264,378,677786,891,757,9001,215,650666,303
21VS-Accommodate42.64 ( -1.24 %)12/02/20221,249,8528,321,367,6007,7005,600
22VS-Ancillary Prodution421.50 ( +1.21 %)12/02/20226,622,05695,424,455,90058,500202,000
23VS-E Equipment170.60 ( +4.71 %)12/02/202219,686,194252,578,921,3002,779,400150,200
24VS-PST Service270.04 ( -1.36 %)12/02/2022765,95310,162,435,20021,400
25VS-Other Financial12.05 ( +4.60 %)12/02/20222,342,88419,449,943,9002,9005,700
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.