VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales45.80 ( -0.63 %)06/24/202125,364,585428,354,449,100352,300228,400
2VS-Insurance125.08 ( -1.33 %)06/24/20212,806,547116,182,689,500137,600283,100
3VS-Real Estate724.91 ( +0.78 %)06/24/2021138,552,6123,855,105,889,2006,265,4003,866,135
4VS-Securities129.67 ( -0.37 %)06/24/202135,870,7611,212,474,059,3002,827,8001,346,740
5VS-ICT264.55 ( -0.21 %)06/24/20213,252,745160,528,987,00015,400172,500
6VS-Retail520.16 ( -0.09 %)06/24/20214,370,957114,596,807,5007,00086,800
7VS-Healthcare466.07 ( +0.72 %)06/24/202116,755,008286,349,738,00067,10072,400
8VS-Mining&Oil177.60 ( -1.22 %)06/24/202121,330,642509,320,727,30070,70026,510
9VS-Banking650.69 ( +0.21 %)06/24/2021153,098,0576,312,820,315,7003,951,9005,343,430
10VS-Agri30.96 ( -0.97 %)06/24/202122,760,100224,814,460,0001,232,500583,000
11VS-Machinery18.74 ( +0.22 %)06/24/2021248,8529,755,124,9003,3008,100
12VS-Household405.44 ( +0.28 %)06/24/20219,375,133171,060,714,700105,60026,100
13VS-Rubber Prod301.08 ( -1.10 %)06/24/20212,581,20077,634,000,0001,400135,600
14VS-Plastics627.26 ( +2.07 %)06/24/202132,767,133808,328,041,800820,900202,770
15VS-Food&Drink1,315.57 ( -0.64 %)06/24/202116,558,100866,558,040,000759,600848,024
16VS-Seafood1,348 ( -1.77 %)06/24/20213,599,40090,850,320,00051,60047,600
17VS-ConMaterial1,162.17 ( -1.42 %)06/24/202134,305,3881,519,322,104,4001,827,3003,228,457
18VS-Utilities467.65 ( +1.10 %)06/24/202119,567,706441,567,201,2001,121,400380,800
19VS-Logistics470.14 ( -0.27 %)06/24/202115,274,245363,896,042,900374,300591,335
20VS-Construct748.78 ( -0.39 %)06/24/202132,849,579601,062,918,800338,600289,230
21VS-Accommodate60.96 ( +0.96 %)06/24/20211,887,87224,405,018,0001004,900
22VS-Ancillary Prodution345.12 ( -1.06 %)06/24/202118,502,328230,885,812,800518,600578,800
23VS-E Equipment277.68 ( -0.26 %)06/24/20211,053,70012,671,270,0007,9009,200
24VS-PST Service372.11 ( -0.90 %)06/24/2021294,0469,742,683,20022,9002,100
25VS-Other Financial17.92 ( +0.77 %)06/24/20211,923,24727,426,751,60014,800
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.