VS-Sector

No.VS-SectorChangeDateVolumeVal.Foreign BuyForeign Sell
1VS-Wholesales43.50 ( -0.10 %)03/02/202131,077,732559,575,758,8002,777,1002,250,680
2VS-Insurance122.03 ( +0.18 %)03/02/20211,822,53081,987,630,00054,900239,600
3VS-Real Estate629.81 ( -0.18 %)03/02/2021114,292,0272,654,886,629,2004,287,6008,728,900
4VS-Securities84.23 ( -0.04 %)03/02/202149,554,6391,343,843,658,8001,880,4002,529,680
5VS-ICT212.30 ( +0.06 %)03/02/20213,890,375164,685,898,50071,900247,200
6VS-Retail513.37 ( +0.54 %)03/02/20216,402,840197,236,498,200182,000564,600
7VS-Healthcare425.72 ( -0.25 %)03/02/20212,307,65136,223,222,00031,510141,100
8VS-Mining&Oil154.75 ( -1.42 %)03/02/202135,320,539755,141,083,700625,0004,299,000
9VS-Banking494.59 ( +0.29 %)03/02/2021143,991,4063,735,840,200,9002,233,6004,271,700
10VS-Agri31 ( -0.48 %)03/02/202112,708,100118,466,310,00035,200659,100
11VS-Machinery20.15 ( -0.32 %)03/02/2021488,56417,525,398,80018,900
12VS-Household331.51 ( +0.47 %)03/02/202111,734,246199,482,419,90096,800288,700
13VS-Rubber Prod292.22 ( +0.19 %)03/02/20211,790,50049,801,000,00080035,400
14VS-Plastics536.38 ( +1.37 %)03/02/202133,621,677814,381,763,100660,700994,500
15VS-Food&Drink1,364.65 ( -0.41 %)03/02/202122,780,039979,149,261,800750,9003,038,100
16VS-Seafood1,201.10 ( +1.49 %)03/02/20214,240,20099,296,950,000147,300560,000
17VS-ConMaterial821.16 ( +0.93 %)03/02/202148,114,3711,662,466,072,1001,340,0005,790,400
18VS-Utilities455.39 ( -0.67 %)03/02/202123,114,840597,404,092,900682,0003,012,800
19VS-Logistics496.29 ( +0.47 %)03/02/202117,211,995469,229,843,400614,500723,800
20VS-Construct750.14 ( -2.55 %)03/02/202140,317,057721,505,668,400475,4002,331,228
21VS-Accommodate72.03 ( +3.06 %)03/02/20211,346,37615,485,881,60054,00014,548
22VS-Ancillary Prodution289.53 ( +0.50 %)03/02/202117,972,538335,274,446,300303,300534,600
23VS-E Equipment287.68 ( +0.46 %)03/02/20211,696,27129,663,820,60029,20010,000
24VS-PST Service365.90 ( +0.01 %)03/02/2021257,9628,334,413,60018,6004,000
25VS-Other Financial17.34 ( +1.25 %)03/02/20211,268,14712,795,630,60065,90015,600
 

Vietstock’s industry classification

Vietstock applied NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) for industry classification because of its popularity, comprehension and logical order. In addition, it receives many supports from international organizations and bears a lot of similarities to Vietnam Standard Industrial Classification (VSIC 2007).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.