Báo cáo cập nhật DVP - Khuyến nghị Khả quan

Source: CSI
Report type: Phân tích Doanh nghiệp
Publish date: 10/03/2019
Download count: 258

Bằng phương pháp P/E và phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE, CSI ước tính thị giá hợp lý của cổ phiếu DVP là 47.000 VNĐ/CP. Mức định giá này của CSI cao hơn 14% so với thị giá hiện tại của DVP là 41.400 VNĐ/CP. Do vậy, CSI khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DVP cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn trong 6-12 tháng tới.

Latest report

Khuyến cáo: Các báo cáo phân tích được Vietstock phân tích hoặc thu thập từ những nguồn tin cậy. Tuy nhiên tất cả các quan điểm, luận điểm, khuyến nghị mua/bán trong báo cáo chỉ mang tính tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thua lỗ từ đầu tư nào do sử dụng các báo cáo phân tích này.

Search

Vietstock: Research - Analysis
Macro - Market strategy
Sector Analysis
Business Analysis
References
Enterprise introduction
09/25/2020Chứng khoán Tuần 21-25/09/2020: Thanh khoản tiếp tục tăng trưởng
09/25/2020Nhịp đập Thị trường 25/09: Dòng ngân hàng tiếp tục dẫn dắt thị trường
09/25/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 25/09: Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán
09/25/2020PDR - Đà tăng được củng cố
09/24/2020Thị trường chứng quyền 25/09/2020: Chìm trong sắc đỏ
09/24/2020Chứng khoán phái sinh 25/09/2020: VN30-Index về lại đỉnh cũ tháng 6/2020?
09/24/2020Vietstock Daily 25/09: Sắc đỏ bao trùm
09/24/2020Nhịp đập Thị trường 24/09: OGC khớp trần hơn 37 triệu cp 
09/24/2020Phân tích kỹ thuật phiên chiều 24/09: VN-Index tạo điểm giao cắt vàng
09/24/2020Ngày 24/09/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock