View with VUNGTAUSHIP: SIP VSC GEX VGC
Trending: VNM (72,898) - VCB (55,409) - MWG (53,714) - HVN (53,179) - VIC (42,735)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
03/12/2018Annual report 2017
03/05/2018Audited FS 2017
04/11/2017Annual report 2016
03/10/2017Audited FS 2016
06/30/2016FS the first 6 month of 2016

Vung Tau Shipping And Services Joint Stock Company

Name: Vung Tau Shipping And Services Joint Stock Company

Abbreviation:

Address: Số 01 Thống Nhất - P.1 - TP.Vũng Tàu - T.Bà Rịa-Vũng Tàu

Telephone: (84.254) 385 2185 - 385 9003

Fax: (84.254) 385 8919

Email:vts@vungtauship.com

Website:http://www.Vungtauship.com

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 164,237,820,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 3500102608

Issued date: 11/05/2012

Main business scope:

- Vận tải hàng hóa ven biển, đường thủy nội bộ, bằng đường bộ
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
- Bán buôn vật liệu thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn tổng hợp, đồ dùng gia đình, thực phẩm...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.