Trending: VNM (68,856) - MWG (58,566) - VCB (54,028) - HVN (51,663) - VIC (44,672)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/02/2019Audited FS 2018
04/02/2018Audited FS 2017
03/31/2017Audited FS 2016
05/29/2014Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2014
05/31/2012Annual report 2012

Vinh Phuc Pharmaceutical JSC

Name: Vinh Phuc Pharmaceutical JSC

Abbreviation:VINPHACO

Address: Số 777 - Đường Mê Linh - P.Khai Quang - Tp.Vinh Yên - T.Vĩnh Phúc

Telephone: (84.211) 386 1233

Fax: (84.211) 386 2774

Email:vinphaco@vnn.vn

Website:http://www.vinphaco.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Chemical - Pharmaceutical

Listing date:

Chartered capital: 30,314,400,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 2500228415

Establishment license: 1958/QĐ-CT

Issued date: 06/22/2004

Business license: 1903000089

Issued date: 06/23/2004

Main business scope:

- Sản xuất, cung ứng, XNK thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, vật tư y tế

- Tiền thân là Quốc doanh dược phẩm tỉnh Vĩnh Phúc, là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ tháng 9/1959
- Tháng 7/2004: Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức CTCP với tên gọ CTCP Dược Phẩm Vĩnh Phúc

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.