Viet Sang Tao JSC (OTC: VietSangTao)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with VIETSANGTAO: VSG VST
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
06/28/2011Resolution of 2011 Annual Shareholders Meeting
12/07/2010Financial Statement for 2008
12/07/2010Earnings in Year 2007

Viet Sang Tao JSC

Name: Viet Sang Tao JSC

Abbreviation:VST

Address: 17N8B Trung Hòa - P.Nhân Chính - Q.Thanh Xuân - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 35332403

Fax: (84.24) 35332404

Email:info@vst.com.vn

Website:http://www.vst.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Machinery Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 22,530,300,000

Listed shares: 2,253,030

Shares outstanding: 2,253,030

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0103000600

Issued date: 06/14/2007

Main business scope:

- Điều khiển và thiết bị công nghiệp: cung cấp, tư vấn, thiết kế mới, lắp đặt, nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện công nghiệp, điện động lực, điện chiếu sáng công nghiệp, hệ thống điều khiển
- Công nghệ môi trường: cung cấp và tích hợp giải pháp công nghệ môi trường không khí
- Chống sét và tiếp đất: cung cấp và tích hợp giải pháp chống sét và tiếp đất

Ngày 07/11/2001, CTy được thành lập dựa trên sự hợp nhất 2 CTy: CTy TNHH Tân Quốc Việt và CTy Sáng Tạo Hà Nội.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.