Meca Vneco Investment & Electricity Construction JSC (UPCoM: VES)

2,800

(%)
10/26/2021 15:04

Open2,800

High2,800

Low2,800

Vol

Market Cap.25.22

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High3,600

52Wk Low1,000

52Wk Avg Vol11,318

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.06

Dividend

Dividend Yield-

Beta-0.84

EPS15

P/E186.67

F P/E157.66

BVPS1,416

P/B1.98

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with VES: HQC PSG PXI CRC HU1
Trending: HPG (138,890) - MBB (75,471) - BSR (66,827) - TCB (59,659) - FLC (54,304)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.