VDA Hau Giang Trading Service JSC (Other: VDAHauGiang)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with VDAHAUGIANG: VILACONA DAH VMCCO STB BPMC
Trending: HPG (159,621) - MBB (135,689) - CTG (121,260) - TCB (103,238) - STB (88,802)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
12/05/2014FS the first 6 month of 2014
12/05/2014Prospectus 2014
12/05/2014Audited FS 2013
12/05/2014Audited FS 2012

VDA Hau Giang Trading Service JSC

Name: VDA Hau Giang Trading Service JSC

Abbreviation:VDA Hậu Giang

Address: KCN Tân Phú Thạnh - H.Châu Thành - T.Hậu Giang

Telephone: (84.293) 395 3018

Fax: (84.293) 395 3018

Email:

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Wholesale Trade

Industry: Merchant Wholesalers, Nondurable Goods

Listing date:

Chartered capital: 60,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 642031000002

Issued date: 05/05/2008

Business license: 642031000002

Issued date: 05/05/2008

Main business scope:

- Kinh doanh trung tâm mua sắm, đại siêu thị, chợ đầu mối, hệ thống kho vận
- Xây dựng quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ nhà và kỹ thuật hạ tầng đô thị, KCN, KĐTM, Trung tâm thương mại
- Dịch vụ giao nhận kho vận hàng hóa trong và ngoài nước

- Công ty được thành lập theo GCNĐT số 642031000002 cấp lần đầu ngày 05/05/2008 và điều chỉnh lần 2 vào ngày 04/04/2012 do Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang cấp

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.