- Kiểm toán: bc tài chính, bc quyết toán công trình xây dựng
- Tư vấn
- Kế toán
- Soát xét báo cáo tài chính
- Đào tạo kế toán, kiểm toán

Basic Information

Company typeAudit Company
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• Address22 Đường A4 - P.12 - Q.Tân Bình - Tp.HCM
• Telephone(84.28) 3948 1775 - 3273 7865
• Fax(84.28) 3948 1776
• Emailvaca.audit@hcm.fpt.vn
• Websitehttp://www.kiemtoanvanan.com.vn
Representative offices