View with TINNGHIABANK: SCB VGI CTR HPG
Trending: MWG (27,579) - VNM (27,419) - HPG (25,131) - FPT (22,435) - VGI (18,420)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
12/12/2011Resolution of 2011 Extraordinary Shareholders Meeting
12/06/2011Consolidated FS for quarter 2/2011
12/06/2011Consolidated FS for quarter 3/2011
12/06/2011Consolidated FS for the First 9 Months of 2011
07/07/2011Resolution of 2011 Annual Shareholders Meeting

VietNam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank

Name: VietNam Tin Nghia Commercial Joint Stock Bank

Abbreviation:VietNam Tin Nghia Bank

Address: 50 Bis - 52 - 46/10- Phạm Hồng Thái -P.Bến Thành - Q.1- Tp HCM

Telephone: (84.28) 3827 9797

Fax: (84.28) 3824 5599

Email:hoiso@tinnghiabank.vn

Website:http://www.tinnghiabank.vn

Exchange: Khác

Sector: Finance and Insurance

Industry: Credit Intermediation and Related Activities

Listing date:

Chartered capital: 4,588,000,000,000

Listed shares: 458,800,000

Shares outstanding: 458,800,000

Status: Disbanding

Tax code: 0301418993

Establishment license: 557/GP-UB

Issued date: 10/09/1992

Business license: 059034

Issued date: 07/13/1996

Main business scope:

- Huy động vốn, tiếp nhận vốn, vay vốn, cho vay, hùn vốn liên doanh, dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, vàng, bạc, thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài, các dịch vụ ngân hàng khác trong quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.