Thuan Phuoc Seafood & Trading Corporation (OTC: ThuanPhuoc)

View with THUANPHUOC: CTIN HAM TMC VINASUGARI APF
Trending: MWG (26,245) - VNM (25,754) - HPG (24,303) - FPT (21,272) - VGI (16,992)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
04/16/2019Audited FS 2018
03/28/2018Audited FS 2017
08/28/2017FS Quarter 2 of 2017
03/25/2017Audited FS 2016
03/24/2016Audited FS 2015

Thuan Phuoc Seafood & Trading Corporation

Name: Thuan Phuoc Seafood & Trading Corporation

Abbreviation:Thuan Phuoc Corp

Address: KCN Thủy sản Thọ Quang - P.Thọ Quang - Q.Sơn Trà - Tp.Đà Nẵng

Telephone: (84.236) 3920920

Fax: (84.236) 3923308

Email:seafood@thuanphuoc.vn

Website:http://www.thuanphuoc.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Food Manufacturing

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thủy sản đông lạnh, nông sản thực phẩm và thực phẩm công nghệ.
- Kinh doanh thương mại tổng hợp
- Đại lý mua bán, ký gửi vật tư hàng hóa, dịch vụ hậu cần nghề cá
- Sản xuất bia rượu và nước giải khát các loại
- Cung cấp lắp đặt thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng công nghiệp và dân dụng
- Kinh doanh BĐS, đào tạo nghề ngắn hạn...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.