Trending: VNM (28,023) - HPG (23,215) - FLC (19,663) - MSN (19,149) - MWG (18,819)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
10/30/2019Parent Company FS Quarter 3 of 2019
10/30/2019Consolidated FS Quarter 3 of 2019
08/23/2019Reviewed Consolidated FS the first 6 month of 2019
08/16/2019Reviewed Parent Company FS the first 6 month of 2019
07/30/2019Consolidated FS Quarter 2 of 2019

The Transport Engineering Design Inc

Name: The Transport Engineering Design Inc

Abbreviation:TEDI

Address: 278 phố Tôn Đức Thắng - P.Hàng Bột - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3851 4431

Fax: (84.24) 3851 4980

Email:tedi@tedi.vn

Website:http://www.tedi.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0100107839

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0100107839

Issued date: 09/28/2010

Main business scope:

Cung cấp các dịch vụ khảo sát thi công giao thông vận tải

- Tiền thân là Viện Thiết kế Giao thông vận tải, được thành lập từ năm 1962.
- Năm 1993, chuyển đổi tổ chức thành Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải.
- Năm 1995, Công ty đã lập đề án xin thành lập Tổng công ty các xí nghiệp được chuyển đổi thành Công ty hạch toán kinh tế độc lập.
- Theo Quyết định số 782/QĐ-BGTVT ngày 09/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Tư vấn thiết kế chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.
- Ngày 25/6/2010 Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đã có quyết định chuyển Công ty mẹ – Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải thành công ty TNHH MTV.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.