TRAENCO JSC (UPCoM: TEC)

7,000

(%)
03/09/2021 15:02

Open7,000

High7,000

Low7,000

Vol

Market Cap.11.62

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High7,000

52Wk Low7,000

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*2,196

P/E3.19

F P/E4.15

BVPS6,886

P/B1.02

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with TEC: CPH NTL CFC HIG HUT
Trending: HPG (89,069) - MBB (67,623) - VNM (55,167) - BSR (52,584) - TCB (47,831)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.