Production For Packing and Exporrting Goods JSC (OTC: PROMEXCO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with PROMEXCO: LOTUSIMC
Trending: HPG (118,213) - MBB (92,815) - FLC (67,919) - VNM (61,443) - HVN (59,083)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Production For Packing and Exporrting Goods JSC

Name: Production For Packing and Exporrting Goods JSC

Abbreviation:PROMEXCO

Address: Km 9 Ngọc Hồi - P.Hoàng Liệt - Q.Hoàng Mai - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 3861 8958

Fax: NULL

Email:NULL

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Wood Products

Listing date:

Chartered capital: 50,000,000,000

Listed shares: 5,000,000

Shares outstanding: 5,000,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất, gia công, chế biến các sản phẩm cao cấp từ nguyên liệu gỗ
- Xây dựng công trình dân dụng
- Sản xuất chế biến bao bì và các mặt hàng lâm sản khác
- Xuất nhập khẩu
- Kinh doanh khách sạn, dịch vụ lữ hành nội địa

- Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là một doanh nghiệp Nhà Nước trực thuộc Bộ Thương Mại.
- Ra đời vào ngày 27/12/1973, ban đầu Công ty mang tên là xí nghiệp Liên Hợp sản xuất Bao Bì và Hàng Xuất khẩu. Đến năm 1991, trong bối cảnh Chính phủ đang thực hiện tổ chức , sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà Nước, một bộ phận nhỏ của xí nghiệp liên hợp sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu tách ra hoạt động độc lập và đổi tên thành xí nghiệp bao bì và xuất khẩu 2 Hà Nội.
- Theo quyết định số 766 và 767/TM-TCCB ngày 4/6/1996 của bộ thương mại về việc thành lập lại doanh nghiệp Nhà Nước và phê duyệt điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.