PetroVietnam Phuoc An Port Investment And Operation Joint Stock Company (OTC: PAP)

View with PAP: BHK BPW SMB TCJ DPM
Trending: VNM (68,856) - MWG (58,566) - VCB (54,028) - HVN (51,663) - VIC (44,672)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
02/06/2020Audited Parent Company FS 2019
02/06/2020Audited Consolidated FS 2019
01/31/2020Parent Company FS Quarter 4 of 2019
01/31/2020Consolidated FS Quarter 4 of 2019
10/16/2019Parent Company FS Quarter 3 of 2019

PetroVietnam Phuoc An Port Investment And Operation Joint Stock Company

Name: PetroVietnam Phuoc An Port Investment And Operation Joint Stock Company

Abbreviation:PAP

Address: Tòa nhà Công ty Tín Nghĩa KCN Nhơn Trạch 3 - tỉnh lộ 25B - X.Hiệp Phước - H.Nhơn Trạch - Đồng Nai

Telephone: (84.251) 3569534

Fax: (84.251) 3569557

Email:phuocanport@vnn.vn

Website:http://pap.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Water Transportation

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date: 04/29/2008

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư khai thác phát triển Cảng và Khu hậu cần
- Đầu tư xây dựng và vận hành căn cứ dịch vụ container, kho bãi hàng hóa và các công trình chuyên ngành (hệ thống kho chứa các sản phẩm Dầu khí) và các dịch vụ hậu cần
- Kinh doanh vận tải biển, vận tải đường thủy và đường bộ, đại lý tầu biển, vận chuyển dầu thô và các sản phẩm lọc hóa dầu

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.