OCH Hospitality & Service JSC (HNX: OCH)

Supervising

9,000

-200 (-2.17%)
05/18/2021 15:05

Open9,200

High9,300

Low9,000

Vol55,600

Market Cap.1,800

Remain Bid87,599

Remain Ask114,850

52Wk High11,400

52Wk Low6,100

52Wk Avg Vol49,733

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.01

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*1,492

P/E6.17

F P/E36.47

BVPS8,576

P/B1.07

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with OCH: NVT OGC DAH VNG PDC
Trending: HPG (157,681) - VNM (133,869) - MBB (125,367) - ROS (123,853) - STB (107,683)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.