OCH Hospitality & Service JSC (HNX: OCH)

Supervising

10,900

400 (+3.81%)
04/09/2021 15:04

Open10,500

High11,500

Low10,300

Vol611,572

Market Cap.2,180

Remain Bid234,020

Remain Ask287,418

52Wk High10,900

52Wk Low6,000

52Wk Avg Vol25,977

Frgn Buy48,700

Frgn Owned(%)0.02

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*192

P/E54.69

F P/E10.90

BVPS8,746

P/B1.20

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
View with OCH: DAH VNG OGC PDC SGH
Trending: MBB (116,072) - STB (114,348) - FLC (111,903) - HPG (103,889) - ROS (103,385)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Major Shareholders

TimeShareholderShareHolding %
12/31/2019Ocean Group Joint Stock Company119,694,55259.85
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2018Ocean Group Joint Stock Company110,998,90055.50
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2017Ocean Group Joint Stock Company110,998,90055.50
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.