OCH Hospitality & Service JSC (HNX: OCH)

Supervising

7,900

-800 (-9.41%)
09/27/2021 14:17

Open8,800

High8,800

Low7,700

Vol512,500

Market Cap.1,580

Remain Bid87,300

Remain Ask88,745

52Wk High11,400

52Wk Low6,100

52Wk Avg Vol77,638

Frgn Buy12,900

Frgn Owned(%)0.03

Dividend

Dividend Yield-

Beta0.90

EPS*1,492

P/E5.70

F P/E33.69

BVPS8,465

P/B1

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with OCH: DAH OGC VNG NVT PDC
Trending: HPG (119,244) - MBB (92,328) - FLC (63,162) - VNM (61,768) - HVN (60,736)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Major Shareholders

TimeShareholderShareHolding %
12/31/2020Ocean Group Joint Stock Company119,694,55259.85
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2019Ocean Group Joint Stock Company119,694,55259.85
TimeShareholderShareHolding %
12/31/2018Ocean Group Joint Stock Company110,998,90055.50
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.