Trending: HPG (64,231) - VNM (45,990) - MWG (37,354) - HVN (32,778) - FPT (27,231)
- Sản xuất phụ tùng xe gắn máy
- Sản xuất khung xe, động cơ xe để cung ứng theo hợp đồng kinh tế cho các nhà lắp ráp xe gắn máy có bản quyền đã đăng ký nhãn hiệu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện
- Sản xuất mũ bảo hiểm cho người đi xe gắn máy và chi tiết bằng máy nhựa gắn trên xe máy, đồng hồ đo công tơ mét, đền xe máy
- Pha chế sơn...

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• AddressKCN Nội Bài - X.Quang Tiến - H.Sóc Sơn - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 358 0351
• Fax(84.24) 3582 1754
• Emailinfo@umv.vn
• Websitehttp://www.umv.vn
Representative offices