Minh Phuc Manufacturing And Trading JSC (OTC: MinhPhuc)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (148,816) - MBB (108,039) - SSI (99,546) - DIG (75,624) - ITA (72,184)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
03/30/2016Audited FS 2015
03/27/2015Audited FS 2014
01/13/2015Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2014
01/13/20152014 Annual Shareholders’Meeting Documents
01/13/2015Audited FS 2013

Minh Phuc Manufacturing And Trading JSC

Name: Minh Phuc Manufacturing And Trading JSC

Abbreviation:MINH PHUC

Address: 400 Nguyễn Duy - P.9 - Q.8 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 37545609 - 37545610 - 37545611

Fax: (84.28) 37545608

Email:minhphuc@minhphucco.com

Website:http://www.minhphucco.com

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Paper Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 47,577,700,000

Listed shares: 4,757,770

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 0301483336

Issued date: 09/29/2009

Main business scope:

- In ấn, sản xuất bao bì, nhãn hàng
- Đại lý mua bán, ký gửi
- In xuất bản phẩm
- Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng làm việc...

- CT Minh Phúc được thành lập năm 1998
- Tháng 10/2004, CT chuyển đổi hình thức thành CTCP

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.