Trending: HPG (45,981) - VNM (41,262) - ITA (32,992) - FLC (31,140) - ROS (29,850)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
07/19/2019 Corporate Governance Report the first 6 month of 2019
04/10/2019Audited FS 2018
04/12/2018Annual report 2017
04/12/2018Audited FS 2017
05/12/2017Annual report 2016

Licogi 16 M&C Joint Stock Company

Name: Licogi 16 M&C Joint Stock Company

Abbreviation:LICOGI 16 M&C

Address: Đường số 2 - KCN Nhơn Trạch 1 Đồng Nai

Telephone: (84.251) 3560816

Fax: (84.251) 3560815

Email:info@licogi16m.vn

Website:http://www.licogi16m.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Thi công xây lắp Nhà máy, Nhà xưởng
- Thi công lắp đặt các thiết bị, dây chuyền sản xuất công nghiệp (Dây chuyền sản xuất Bột giặt, Hóa chất, Thép, Xi măng, …)
- Thi công lắp đặt bồn, bể chứa, thiết bị chịu áp trong công nghiệp (Bồn chứa Hóa chất, LPG...)
- Thi công xây dựng công nghiệp và dân dụng...

- Tiền thân là Nhà máy Cơ khí Nhơn Trạch - một doanh nghiệp trực thuộc CTCP Licogi 16 (LICOGI 16), thuộc TCT Xây dựng nền móng và Phát Triển hạ tầng Licogi (Bộ Xây dựng)
- Năm 2002: Thành lập Nhà máy sản xuất và gia công cơ khí theo quyết định số 511 QĐ/ HĐQT ngày 05/08/2002
- Tháng 10/2003: Đổi tên thành Nhà máy Cơ khí Nhơn trạch theo Quyết định số 645/Q Đ/TCT-TCCB ngày 08 tháng 10 năm 2003
- Tháng 07/2007: thành lập CTCP Cơ khí LICOGI 16 (viết tắt: LICOGI 16.M) được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 03/05/2007

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.