Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice

KSI Vietnam Auditing Co., Ltd (Other: KSIAudit)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 0

KSI Vietnam Auditing Co., Ltd

Name: KSI Vietnam Auditing Co., Ltd

Abbreviation:KSI

Address: 75 Phan Đăng Lưu - P. 7 - Q. Phú Nhuận - Tp. Hồ Chí Minh

Telephone: (84.24) 3841 8790 - 3822 7158

Fax: (84.8) 3551 2008

Email:

Website:http://www.ksi.com.vn

Exchange: Khác

Sector: Professional, Scientific, and Technical Services

Industry: Legal Services, Accounting, Tax Preparation, Bookkeeping, and Payroll Services

Listing date:

Chartered capital: 2,300,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Cung cấp các dịch vụ: Kế toán và kiểm toán, liên kết quản trị, Sổ sách kế toán và tài khoản quản lý, tư vấn bảo vệ kinh doanh, tài chính doanh nghiệp, kế toán pháp lý, dịch vụ nhận đầu tư, thuế và tư vấn pháp luật

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.