(Other: HongHaAudit)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (157,681) - VNM (133,869) - MBB (125,367) - ROS (123,853) - STB (107,683)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
- Dịch vụ kiểm toán
- Tư vấn tài chính
- Dịch vụ kế toán
- Dịch vụ kiểm toán nội bộ
- Dịch vụ chuyển đổi báo cáo
- Dịch vụ đào tạo
- Dịch vụ định giá tài sản
- Dịch vụ thuế

Basic Information

Company typeAudit Company
Establishment license
Business license
Tax code
Milestones
Headquarter
• Address72 An Dương – Tây Hồ - Tp.Hà Nội
• Telephone(84.24) 3823 9118
• Fax(84.24) 3717 1086
• Email
• Websitehttp://www.hhauditing.com
Representative offices
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.