Hoa Binh Autômbile Mechanical Joint Stock Company (OTC: HAMC)

Trending: HPG (25,856) - MWG (24,336) - VNM (23,583) - MBB (17,428) - VCB (17,185)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Hoa Binh Autômbile Mechanical Joint Stock Company

Name: Hoa Binh Autômbile Mechanical Joint Stock Company

Abbreviation:HAMC.,JSC

Address: 44 Triều Khúc - P.Thanh Xuân Nam - Q.Thanh Xuân - Tp,Hà Nội

Telephone: (84.24) 3552 6668

Fax: (84.24) 3552 6686

Email:otohoabinh@fpt.vn

Website:http://www.hoabinhauto.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Machinery Manufacturing

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đóng mới xe ô tô chở khách từ 24 đến 60 chỗ ngồi; Các phương tiện vận tải chuyên dụng
- Dịch vụ cho thuê nhà xưởng
- Kinh doanh vận tải
- Sửa chữa ô tô khách các loại; ...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.