VIETNAM ELECTRICITY (Other: EVN)

View with EVN: EVF VNM PETROVIETNAM VJC VCB
Trending: VNM (34,569) - CTG (30,519) - MBB (26,560) - HPG (25,136) - ROS (21,367)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/03/2019Audited Parent Company FS 2018
04/03/2019Audited Consolidated FS 2018
08/03/2018Consolidated FS the first 6 month of 2018
08/03/2018Parent Company FS the first 6 month of 2018
05/22/2018Audited Parent Company FS 2017

VIETNAM ELECTRICITY

Name: VIETNAM ELECTRICITY

Abbreviation:EVN

Address: Số 11 Cửa Bắc - P. Trúc Bạch - Q. Ba Đình - Tp. Hà Nội

Telephone: (84.24) 6694 6789

Fax: (84.24) 6694 6666

Email:

Website:http://www.evn.com.vn/

Exchange: Khác

Sector: Utilities

Industry: Electric Power Generation, Transmission and Distribution

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng;
- Chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia;
- Xuất nhập khẩu điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện;
- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây truyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.