DakLak Road Management and Maintenance Single Member Limited Liability Company (Other: DuongBoDakLak)

View with DUONGBODAKLAK: CHDB2001 CHDB2003 VCB VPB
Trending: HPG (55,136) - ROS (47,312) - VNM (43,320) - MBB (41,412) - ITA (39,895)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
11/21/2014IPO Prospectus 2014
11/21/2014Regulations 2014
11/21/2014Audited FS 2012
11/21/2014Audited FS 2011
11/21/2014Audited FS 2010

DakLak Road Management and Maintenance Single Member Limited Liability Company

Name: DakLak Road Management and Maintenance Single Member Limited Liability Company

Abbreviation:

Address: 36 Hùng Vương, Tp.Buôn Ma Thuột, T.Đắk Lắk

Telephone: (84.262) 385 9949

Fax: (84.262) 385 9949

Email:

Website:#

Exchange: Khác

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 6000235066

Establishment license:

Issued date:

Business license: 6000235066

Issued date: 06/16/2010

Main business scope:

- Quản lý và duy tu bảo dưỡng đường bộ
- Xây dựng sửa chữa công trình giao thông
- Sản xuất vật liệu xây dựng

- Tiền thân là Đoạn
quản lý đường bộ Đắk Lắk được thành lập từ tháng 03/1976.
- Thánh 02/1985, đổi tên thành Xí nghiệp Quản lý Đường bộ 507 trực thuộc Liên hiệp Quản lý Đường bộ V.
- Tháng 03/1992, tách ra thành 2 đơn vị và đổi tên thành Phân khu Quản lý Đường bộ Đắk Lắk và Phân khu Quản lý Đường bộ 26.
- Tháng 03/1998,đổi tên thành Công ty Quản lý và Sửa chữa Đường Bộ Đắk Lắk.
- Tháng 12/2009, đổi thành Công ty TNHH MTV Quản lý và Sửa chữa Đường bộ Đắk Lắk.
- Tháng 07/2012, chuyển về làm đơn vị thành viên của TCT XD Công trình Giao thông 5.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.