Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
04/27/2016Audited FS 2015
11/20/2014FS Quarter 3 of 2014
11/20/2014FS Quarter 2 of 2014
11/20/2014IPO Prospectus 2014
11/20/2014Regulations 2014

Name:

Abbreviation:DongTauAnPhu

Address: Số 18 Đào Trí - P.Phú Thuận - Q.7 - TP.HCM

Telephone: (84.28) 3773 3072

Fax: (84.28) 3873 3038

Email:tochuc@dongtauanphu.com.vn

Website:http://dongtauanphu.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Water Transportation

Listing date:

Chartered capital: 60,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0301079268

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đóng tàu và cấu kiện nổi, sửa chữa phương tiện vận tải
- Vận tải hàng hóa ven biển và viễn đông
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trức tiếp cho vận tải
- Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

- Tiền thân là Xí nghiệp Liên Hợp Đóng tàu, được thành lập vào năm 1979
- Năm 1993: Xí nghiệp đổi tên thành Công ty Đóng tàu An Phú theo quyết định sô 44/QĐ-UB của UBND TPHCM ngày 26/03/1993
- Ngày 10/04/2006: Công ty được chuyển đổi thành CT TNHH MTV Đóng tàu An Phú, trực thuộc TCT Cơ khí GTVT Sài Gòn (SAMCO)

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.