Your account has not been permission, data will display ***. Please Upgrade to use. Close notice

Dong Phu Rubber Joint Stock Company (HOSE: DPR)

76,300

1,600 (+2.14%)
05/19/2022 15:00

Open72,600

High76,900

Low72,600

Vol327,400

Market Cap.3,280.90

Remain Bid3,300

Remain Ask19,100

52Wk High100,000

52Wk Low45,500

52Wk Avg Vol309,952

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)3.64

Dividend3,000

Dividend Yield0.04

Beta1.28

EPS10,335

P/E7.23

F P/E7.65

BVPS64,499

P/B1.16

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with DPR: PHR GVR HPG DPM FPT
Trending: HPG (138,422) - FLC (126,190) - DIG (109,542) - CEO (93,659) - MBB (85,454)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week+11.71%

+/- 1 month-20.19%

+/- 1 quarter+3.25%

+/- 1 year+66.91%

+/- From listing date+172.55%

52 wk. High (04/18/2022)*100,000

52 wk. Low (05/20/2021)*45,521

Average Trading Volume/Day

Share vol./day376,820

Share vol./month546,775

Share vol./quarter570,784

Share vol./year310,981

52 Wk. Highest (03/23/2022)*1,496,600

52 Wk. Lowest (05/28/2021)*8,200

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.