Trending: CTG (31,180) - VNM (29,989) - MBB (27,039) - HPG (26,906) - ROS (22,656)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Caric Joint Stock Company

Name: Caric Joint Stock Company

Abbreviation:CARIC

Address: Số 16 Đào Trí - P.Phú Nhuận - Q.7 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3785 3332

Fax: (84.28) 3785 2638

Email:

Website:http://www.caric.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 145,600,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0300380289

Establishment license: 8078/QÐ-BCT

Issued date: 12/27/2012

Business license: 0300380289

Issued date: 11/11/2005

Main business scope:

- Đóng tàu và cấu kiện nổi: Chế tạo phương tiện vận tải thủy, máy và thiết bị cho ngành CN, NN và phụ tùng thay thế
- Điều hành tuor du lịch, dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tuor du lịch
- Kinh doanh BĐS, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.