View with CANGQUANGNINH: ILB KTB LIC VIC
Trending: VNM (34,569) - CTG (30,519) - MBB (26,560) - HPG (25,136) - ROS (21,367)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
01/20/2020FS Quarter 4 of 2019
10/17/2019FS Quarter 3 of 2019
08/14/2019Reviewed FS the first 6 month of 2019
07/18/2019FS Quarter 2 of 2019
07/18/2019 Corporate Governance Report the first 6 month of 2019

QUANG NINH PORT JSC

Name: QUANG NINH PORT JSC

Abbreviation:Cảng Quảng Ninh

Address: 1 Cái Lân - P.Bãi Cháy - Tp.Hạ Long - T.Quảng Ninh - Việt Nam

Telephone: (84.203) 82 5624

Fax: (84.203) 82 6118

Email:quangninhport@vnn.vn

Website:http://www.quangninhport.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital: 246,545,852,649

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license: 5700100231

Issued date: 04/01/2008

Main business scope:

- Xếp dỡ hàng hóa
- Kho bãi
- Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa
- Xuất nhập khẩu hàng hóa

- Ngày 29/8/1977, Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 2226 QĐ/TC thành lập Cảng Quảng Ninh và chuyển CT Cảng vụ, Hoa tiêu Hòn Gai - Cẩm Phả trực thuộc Cục đường biển về Cảng Quảng Ninh quản lý.
- Ngày 06/4/1991, Bộ
Giao thông Vận tải đã ra Quyết định tách bộ phận Cảng vụ thuộc Cảng Quảng Ninh ra thành lập Cảng vụ Quảng Ninh.
- Ngày 30/9/1991, Liên hiệp Hàng hải Việt Nam cũng có Quyết định tách bộ phận Hoa tiêu ra khỏi Cảng Quảng Ninh để thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực III
- Ngày 30/8/2007, Cảng Quảng Ninh được chuyển thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2681/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.