Construction and Trading Joint-Stock Company 423 (OTC: CONSTRAD423)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: MBB (116,072) - STB (114,348) - FLC (111,903) - HPG (103,889) - ROS (103,385)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Construction and Trading Joint-Stock Company 423

Name: Construction and Trading Joint-Stock Company 423

Abbreviation:CONSTRAD423

Address: 61 Nguyễn Trường Tộ - P.Đông Vĩnh - Tp.Vinh - T.Nghệ An

Telephone: (84.238) 3853916 - 3853228

Fax: (84.238) 3538565 - 3853395

Email:info@Constrad423.com.vn

Website:http://www.constrad423.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 12,500,000,000

Listed shares: 1,250,000

Shares outstanding: 1,250,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Xây lắp công trình, cung ứng vật tư ngành xây dựng...

- Tiền thân là đoàn quản lý thi công cơ giới 243, năm 2005 cổ phần hóa thành CTCP Công Trình Giao Thông & Thương Mại 423.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.