Trending: VNM (25,315) - HPG (22,562) - MWG (21,029) - MBB (19,327) - FPT (18,939)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Civil Engineering Contruction JSC No 503.

Name: Civil Engineering Contruction JSC No 503.

Abbreviation:CIENCO503

Address: 693/20 Trần Cao Vân - Tp.Đà Nẵng

Telephone: (84.236) 375 9149

Fax:

Email:

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 20,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0400101933

Establishment license: 2929/QÐ-BGTVT

Issued date: 10/08/2010

Business license: 0400101933

Issued date: 05/17/2011

Main business scope:

- Đại tu, nâng cấp công trình giao thông
- Khai thác vật liệu xây dựng
- Sửa chữa phương tiện thiết bị giao thông vận tải, sản xuất cấu kiện bê tông
- Xây dựng các công trình thủy lợi
- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, điện, thủy điện
- Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà đất, cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư, khu đô thị
- Thiết kế, tư vấn đầu tư, tư vấn giám sát công trình không do Công ty thi công...

- Tiền thân là Xí nghiệp đường bộ 503 thuộc Khu quản lý đường bộ 5, được tách ra năm 1993 thành Công ty Công trình giao thông 503 theo Quyết định số 610/QĐ/TCCB-LĐ ngày 05/4/1993 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
- Năm 1995: Công ty chính thức trực thuộc Tổng Công ty Công trình giao thông 5 và chính thức chuyển đổi thành CTCP vào ngày 17/5/2011

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.