CIC39 Corporation (HOSE: C32)

25,400

-400 (-1.55%)
06/22/2021 15:00

Open25,800

High25,800

Low25,100

Vol133,900

Market Cap.381.77

Remain Bid2,400

Remain Ask17,200

52Wk High28,300

52Wk Low18,300

52Wk Avg Vol192,396

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)13.26

Dividend3,600

Dividend Yield0.14

Beta-

EPS*5,070

P/E5.09

F P/E5.62

BVPS37,112

P/B0.70

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with C32: KSB VNM DHA HPG NNC
Trending: HPG (173,405) - MBB (151,678) - STB (106,456) - TCB (102,059) - CTG (95,799)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Board of Management

TimeFull namePositionsYear of BirthEducationShare of ownershipTime
12/31/2020Ông Nguyễn Lê VănChairman of BOD/Chief of Internal Audit committee1983Bachelor of EconomicsIndependence
Ông Võ Văn LãnhCEO/Member of BOD1963Bachelor of Finance/Construction Engineer343,7821995
Ông Trần Văn BìnhMember of BOD/Deputy CEO1965Bachelor of Economics6,6941994
Ông Nguyễn Xuấn HiếuChief Accountant1982Bachelor of Economics3,3722006
Ông Nguyễn Hữu NghĩaMember of BOD/Member of Internal Audit committee1990BachelorIndependence
Ông Trịnh Tiến BảyMember of BOD/Member of Internal Audit committee1972Mechanical Engineer/Master of Business AdministrationN/A
TimeFull namePositionsYear of BirthEducationShare of ownershipTime
06/30/2020Ông Nguyễn Lê VănChairman of BOD1983Bachelor of Economics-Independence
Ông Nguyễn Hữu NghĩaMember of BOD1990BachelorIndependence
Ông Trịnh Tiến BảyMember of BOD1972Mechanical Engineer/Master of Business AdministrationN/A
Ông Võ Văn LãnhCEO/Member of BOD1963Bachelor of Finance/Construction Engineer347,7821995
Ông Trần Văn BìnhMember of BOD/Deputy CEO1965Bachelor of Economics6,6941994
Ông Nguyễn Xuấn HiếuChief Accountant1982Bachelor of Economics3,3722006
TimeFull namePositionsYear of BirthEducationShare of ownershipTime
12/31/2019Ông Võ Văn LãnhChairman of BOD/CEO1963Bachelor of Finance/Construction Engineer347,7821995
Ông Nguyễn Hữu NghĩaMember of BOD1990BachelorIndependence
Ông Nguyễn Lê VănMember of BOD1983Bachelor of EconomicsIndependence
Ông Trịnh Tiến BảyMember of BOD1972Mechanical Engineer/Master of Business AdministrationN/A
Ông Trần Văn BìnhMember of BOD/Deputy CEO1965Bachelor of Economics6,6941994
Ông Nguyễn Xuấn HiếuChief Accountant1982Bachelor of Economics3,3722006
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.