Merlin Capital Management Joint Stock Company (OTC: AnphatCapital)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Text.CSTCNote
Trending: MBB (119,776) - STB (116,376) - FLC (112,083) - HPG (111,043) - ROS (109,190)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
HOSE | HNX | UPCoM | OTC Number of companies: 10
10/02/2013Reviewed FS the first 6 month of 2013
10/02/2013Liquidity Ratio Report 6 first month in year 2013
10/02/2013Audited FS 2012
04/18/2013Liquidity Ratio Report month 12 of 2012
09/13/2012Regulations 2012

Merlin Capital Management Joint Stock Company

Name: Merlin Capital Management Joint Stock Company

Abbreviation:Merlin Capital

Address: 180A Nam Kỳ Khởi Nghĩa - P.6 - Q.3 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3827 4946

Fax: (84.28) 3827 4947

Email:info@merlincapital.vn

Website:http://www.anphatcapital.com/

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles

Listing date:

Chartered capital: 25,000,000,000

Listed shares: 2,500,000

Shares outstanding: 2,500,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 13/UBCK-GPHÐQLQ

Issued date: 12/28/2006

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Lập và quản lý quỹ đầu tư
- Quản lý danh mục đầu tư
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán

- Cty được thành lập với tên gọi: CTCP Quản lý Quỹ Phú Lân.
- Giấy phép số 03/UBCK-GP sửa đổi giấp phép thành lập và hoạt động số 13/UBCK-GPHĐQLQ đổi tên CTy thành CTCP Quản lý quỹ đâu tư Anpha.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.