28 Quang Ngai Joint Stock Company (OTC: AQN)

Delisted

9,500

(%)
07/01/2021 00:00

Open9,500

High9,500

Low9,500

Vol

Market Cap.14.36

Remain Bid100

Remain Ask

52Wk High9,500

52Wk Low7,500

52Wk Avg Vol4

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend1,200

Dividend Yield0.13

Beta-0.40

EPS*-53

P/E-179.25

F P/E3.59

BVPS12,087

P/B0.79

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with AQN: A32 AC4 AME GAS TTF
Trending: HPG (159,621) - MBB (135,689) - CTG (121,260) - TCB (103,238) - STB (88,802)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.