HOSE (29) | HNX (26) | UPCOM (92) Number of companies: 147
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 08/26/2019 PVT: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2018 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (mã CK: PVT) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/7/30/20190730_20190730 - PVT - TB NDKCC tra co tuc nam 2018.pdf

 • 08/28/2019 DVP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (mã CK: DVP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/6/4/20190604_20190604 - DVP - TB NDKCC tra co tuc.pdf

 • 09/03/2019 NWT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NWT của Công ty Cổ phần Vận tải Newway như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 2,2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 220 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 03/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại:Công ty cổ phần Vận tải Newway, Địa chỉ: Khu Kim Ngưu II – phường Hoàng Văn Thụ - quận Hoàng Mai – Hà Nội, Điện thoại: 0243.5654898, Fax: 0243.5651997 (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 03/09/2019. Cổ đông đến nhận tiền trực tiếp mang theo chứng minh nhân dân/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/10/2019 TTV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TTV của CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Vinh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/09/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
            - Tỷ lệ thực hiện: 12,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.210 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần thông tin Tín hiệu đường sắt Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/09/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, vui lòng đăng ký theo mẫu đăng trên http://visitec.vn/ và gửi về công ty chậm nhất là trước ngày 06/09/2019.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/13/2019 VSC: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

  Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã CK: VSC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/15/20190815_20190814 - VSC - TB ngay dkcc chi tra co tuc dot 1 2019.pdf