HOSE (23) | HNX (20) | UPCOM (60) Number of companies: 103
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/25/2024 D17: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu D17 của CTCP Đồng Tân như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 25/05/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Đồng Tân, địa chỉ: Số 5, Khu phố 2, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
            - Nội dung họp: Chương trình và tài liệu họp sẽ được đăng tải tại Website của CTCP Đồng Tân tại địa chỉ http://dongtanvn.com theo thời hạn pháp luật quy định
 • 05/27/2024 PMJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMJ của CTCP Vật tư Bưu điện như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
            - Thời gian họp: Dự kiến TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp
 • 05/28/2024 PLX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/9/20240509_20240508___plx___tb_ngay_dkcc_de_tra_co_tuc_2023_bang_tm.pdf

 • 05/28/2024 DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Tỷ lệ thực hiện: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược Đồng Nai (địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 28/05/2024 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
 • 05/28/2024 PSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSC của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty: 118 Huỳnh Tấn Phát, P. Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM từ ngày 28/05/2024 và xuất trình CMND/CCCD.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.