HOSE (26) | HNX (16) | UPCOM (43) Number of companies: 85
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 08/26/2019 GVR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam- CTCP như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/08/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: i) Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (số 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP.Hồ Chí Minh) vào các ngày làm việc trong tuần (giờ làm việc) bắt đầu từ ngày 26/08/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
  ii) Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản: có văn bản cung cấp số tài khoản, đề nghị chuyển khoản, kèm bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/04/2019 DHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHN của CTCP Dược phẩm Hà Nội như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - lần 2
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 04/09/2019
            - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Kim Liên, Hoa Sen 1, phòng D, tầng 2, TP. Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo tài chính 2018, báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc;
  + Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018;
  + Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  + Bãi miễn và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.
 • 09/07/2019 DTN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTN của CTCP Diêm Thống nhất như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Nội dung xin ý kiến: + Cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty;
  + Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;
  + Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty (nếu có).
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 07/09/2019
            - Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất – Số 670 Ngô Gia Tự - Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
 • 09/25/2019 BIO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BIO của CTCP Vắc xin va Sinh phẩm Nha Trang như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2019
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2019
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 25/09/2019
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Bắt đầu từ ngày 25/09/2019, người sở hữu chứng khoán có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:
  · Nhận cổ tức bằng tiền mặt trực tiếp tại Công ty cổ phần Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang, địa chỉ: số 26 Hàn Thuyên, Nha Trang, Khánh Hòa, khi đến làm thủ tục cần mang theo chứng minh nhân dân.
  · Hoặc yêu cầu chuyển khoản. Trong trường hợp chuyển khoản thì các chi phí phát sinh cho việc chuyển khoản sẽ do cổ đông chi trả.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 09/26/2019 TRA: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019

  Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) như sau:

  Tài liệu đính kèm: http://static2.vietstock.vn/vietstock/2019/8/13/20190813_20190813 - TRA - TB DKCC tham du DHDCD bat thuong nam 2019.pdf