HOSE (0) | HNX (1) | UPCOM (5) Number of companies: 6
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/30/2024 CAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAP của Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2022-2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 30/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 100:50 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 50 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới của cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 137 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành thì cổ đông A nhận được 137x50/100 = 68,5 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A sẽ được nhận 68 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,5 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Thư ký - Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – Số nhà 279, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 05/31/2024 INN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu INN của CTCP Bao bì và In Nông nghiệp như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán bắt đầu từ ngày 31/05/2024. Khi đến mang theo Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/15/2024 HHP: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần HHP Global (mã CK: HHP) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/4/20240504_20240504___hhp___tb_ndkcc_tham_du_dh_thuong_nien_2024.pdf

 • 06/28/2024 SVI: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/4/26/20240426_20240426___svi___tb_ndkcc_tra_co_tuc_2023_bang_tien.pdf

 • 06/28/2024 DHC: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

  Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã CK:DHC) như sau:

  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2024/5/23/20240523_20240523___dhc___thong_bao_so_1030_ndkcc_ve_chi_tra_co_tuc_dot_cuoi_nam_2023_bang_tien.pdf

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.