HOSE (6) | HNX (0) | UPCOM (7) Number of companies: 13
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 05/27/2024 FRC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FRC của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023 - Kế hoạch hoạt động năm 2024;
  + Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023;
  + Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
  + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
  + Một số vấn đề khác có liên quan.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam (Địa chỉ: Khối phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)
            - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
 • 05/31/2024 TMW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TMW của CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: 26/04/2024
            - Địa điểm tổ chức họp: CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (Số 84 Nguyễn Văn Hoa, P. Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai)
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại thư mời tham dự ĐHCĐ
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiềnnăm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 31/05/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai – Số 84 Đường Nguyễn Văn Hoa, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Đồng Nai (Vào các ngày trong tuần trừ Thứ 7, Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 31/05/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 06/10/2024 TQN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TQN của CTCP Thông Quảng Ninh như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Trả cổ tức bằng tiền năm 2023
            - Tỷ lệ thực hiện: 15,23%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.523 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 10/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Hội trường Công ty cổ phần Thông Quảng Ninh (Khu bí trung 1, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 10/06/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 03/31/2025 BKG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

  Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG) như sau:


  Tài liệu đính kèm: https://static2.vietstock.vn/vietstock/2022/6/1/20220601_20220601___bkg___tb_vv_niem_yet_va_giao_dich_cp_thay_doi_niem_yet.pdf

 • 04/01/2025 CHC: Ngày 08/07/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.