HOSE (1) | HNX (3) | UPCOM (5) Number of companies: 9
SymbolPriceVolP/EP/BMkt Cap
Loading...
 • 06/06/2024 PVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVS của Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/06/2024.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam, số 1 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.Hồ Chí Minh hoặc địa điểm khác phù hợp (Sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế).
  Hình thức tổ chức họp: Trực tiếp và/hoặc trực tuyến (Hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ sẽ thông báo sau, tùy vào tình hình thực tế). Cổ đông tham dự, biểu quyết trực tiếp và/hoặc bỏ phiếu điện tử (E-Voting).
            - Nội dung họp: Thông báo sau.
 • 06/14/2024 POS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POS của CTCP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/05/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
            - Thời gian họp: dự kiến: 14/06/2024
 • 06/28/2024 MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MGC của CTCP Địa chất Mỏ - TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2024
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2024
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền:
            - Hình thức trả: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 28/06/2024
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV, số 304, đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, trừ ngày Lễ, Tết) bắt đầu từ ngày 28/06/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 • 12/20/2024 PVC: Ngày 11/03/2024, Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.